Varje dag faller tusentals kvinnor och flickor världen över offer för könsbaserat våld. Bara i USA händer det var nionde sekund, lika lång tid som det tog för dig att läsa de här två meningarna. I Sverige uppskattas att omkring 500 kvinnor våldtas varje dag.* Just nu lider kvinnor och flickor i tystnad – så vi behöver höja våra röster. #HearMeToo

Den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november, och de efterföljande 16 dagarna av aktivism har just avslutats. Men det betyder inte att kampen för att stoppa våld mot kvinnor och flickor är över. När miljontals berättar om deras upplevelser av våld är vårt uppdrag viktigare än någonsin.
Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Vi kan inte sitta tysta. Vi behöver dig och din röst i kampen för att stoppa våld mot kvinnor. Skriv under för att kräva att makthavare aktivt jobbar för ett stopp på våldet mot kvinnor och flickor i världen.

Den senaste tiden har miljontals människor världen över engagerat sig för att få fler att berätta, få våldsoffrens röster att höras, och för att kräva ett avskaffande av det könsbaserade våldet. Rörelsen kommer att fortsätta tills den dag då alla kvinnor och flickor lever ett liv fritt från våld och diskriminering.

Var tredje kvinna i världen utsätts för våld under sin livstid. Kvinnor och flickor behöver din hjälp för att fortsätta kampen, så att vi en dag kan stoppa den globala epidemin.

*Källa NTU 2017.