UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena:  

Nyheter

Safe Cities

Foto: UN Women/Ryan Brown Världen över utsätts kvinnor och flickor för olika former av sexuellt våld och trakasserier på offentliga platser. Det förekommer på gator,...
Läs mer