Stödorganisationer

Bli stödorganisation och stötta UN Women Sveriges
arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Våra stödmedlemmar

  • Centerkvinnorna
  • Ekobanken
  • Fredrika Bremerförbundet Sundsvallkretsen
  • Internationella kvinnoförbundet
  • Kvinnor för fred
  • ROKS
  • Rättighetsfokus Sverige
  • Svenska FN-förbundet
  • Unizon

Bli stödorganisation genom att: 

Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 
(uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress)

Kontakta info@unwomen.se för att få ett inbetalningskort.

Stödorganisationer har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid UN Women Sveriges årsmöte.