Stödorganisationer

Bli stödorganisation och stötta UN Women Sveriges
arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Våra stödmedlemmar

 • Centerkvinnorna
 • Ekobanken
 • Fredrika Bremerförbundet Sundsvallkretsen
  Gröna Qvinor
 • Internationella kvinnoförbundet
 • Kvinnor för fred
  Kvinnohuset Tranan
 • ROKS
 • Rättighetsfokus Sverige
 • Svenska FN-förbundet
 • Unizon

Bli stödorganisation genom att: 

Betala in ert medlemskap på plusgirokonto 357606-3 
(uppge namn för organisationen, postadress och e-postadress)

Medlemsavgiften för att vara stödorganisation till
UN Women Sverige är 1 000 kronor per/år


Alternativt swisha medlemsavgiften till 900 29 32 och meddela era uppgifter till oss via mejl info@unwomen.se

Stödorganisationer har närvarorätt, dock ingen rösträtt, vid UN Women Sveriges årsmöte.