Företagssamarbeten

Som samarbetspartner till UN Women Sverige stödjer ni arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i världen. Ert stöd visar både anställda, kunder och partners att ni tar aktiv ställning för jämställdhet och för människors lika värde. En företagsgåva eller ett partnerskap med oss är ett enkelt, viktigt sätt att visa att ni aktivt tar ställning för jämställdheten som också stärker ert varumärke, internt såväl som externt.


Vi är stolta över våra samarbetspartners!Orange lön 

Den 25:e är det inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön. Genom att färga lönen orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våld och för kvinnors och flickors rättigheter. Detta görs genom att skänka 125:- för varje anställds löneutbetalning.

Företaget ges då ett diplom/märkning samt en digital banner som intygar deras engagemang i frågan.

 

Läs mer


UN Women Sverige samarbetar med företag som:

 • Stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till så att de inte är med och bidrar till att bryta mot de mänskliga rättigheterna
 • Upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar
 • Förbjuder alla former av tvångsarbete
 • Tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på miljöområdet
 • Arbetar mot korruption i alla former
 • Visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
 • Bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället
 • Har en tradition av socialt ansvarstagande
 • Har en positiv verksamhets- och produktimage
 • Uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor
 • Visar ansvar för anställda

Ni kan även ge en gåva direkt