Kampanjer

Orange Day

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, en dag som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day-kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Över hela världen lyser kända byggnader och monument i orange, människor klär sig i orangea plagg och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Läs mer

Beijing + 25 – 25 års kamp för kvinnors rättigheter

År 2020 var det 25 år sedan 189 av FNs medlemsstater antog Pekingplattformen. 25-års jubileet innebär ett tillfälle att utvärdera hur långt vi har kommit och hur långt vi har kvar. Trots att framsteg har gjorts är det fortfarande mycket kvar som behöver göras. Än idag finns det inte ett enda land som kan säga att de har uppnått jämställdhet

 

Läs mer

#tasnacket

Du kan också göra skillnad. Ta ansvar, agera och var en del av det förebyggande arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor – ta snacket!

 

 

 

 

Läs mer

HeForShe

Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper.

UN Womens globala kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet för att stoppa alla former av våld och diskriminering.

Läs mer

Orange lön

Den 25 är inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön.

Genom att göra din lön orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våldet för kvinnors och flickors rättigheter.

Ett enkelt sätt att bekänna färg och gå från ord till handling både privatpersoner och företag kan bidra. Läs mer om hur ditt företag kan bidra och samarbeta med UN Women Sverige.

 

Läs mer