ORANGE DAY


En av tre kvinnor utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Krig, klimatförändringar och Covid-19 har ytterligare intensifierat våldet mot kvinnor. För kvinnor och flickor på flykt och i krig ökar riskerna att utsättas för flera former av våld. Ekonomisk otrygghet och begränsat socialt skyddsnät fortsätter att öka kvinnors och flickors utsatthet för våld. Dessa faktorer har ekonomiska och sociala konsekvenser för samhällen i stort och försvårar arbetet med att uppnå hållbar utveckling. Att investera i arbetet med att avskaffa våld mot kvinnor och flickor är ett steg mot en mer rättvis och jämställd värld för alla.

Det finns hopp. Fler står upp mot våldet mot kvinnor och flickor. Detta visar sig i budgetar, lagar och i det förebyggandet arbetet. UN Women har bidragit till att 57 länder har kunnat stärka sin policys mot våld mot kvinnor och flickor.

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day

 


Ta ställning som företag 

Genom att skänka en Orange-gåva får ni en banner och ett gåvobevis som tack för att ni tar ställning mot våld mot kvinnor och flickor.
PlusGiro: 900293-2
Swish: 900 29 32

Starta en Orange-insamling och uppmana anställda och kunder att delta.
Det är även möjligt att beställa våra Orange-pins som en symbol för ert stöd och engagemang.
Kontakta info@unwomen.se för att starta en insamling eller göra en beställning.

Glöm inte att använda era sociala medier för att uppmärksamma Orange Day. Genom att dela ert stöd på sociala medier är ni med och inspirerar andra företag och individer att också ta ställning. Tillsammans gör vi skillnad!


Engagera dig

🧡 Bli månadsgivare
🧡 Stöd och sprid vår Orange Day-insamling
🧡 Köp vår Orange Pin
🧡 Klä dig i något orange
🧡 Använd vårt AR-filter på Instagram
🧡 Skriv ut och använd vår affisch eller flyer

 


Orange Pin

Inför Orange Day den 25 november i år kan du vara med och visa att du tar ställning mot våld mot kvinnor och flickor.

Klicka här för att köpa din Orange Pin idag, och var med i kampen för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Tillsammans gör vi skillnad!


Orange the World

I samband med Orange Day väljer flertalet aktörer att lysa upp deras fastigheter och byggnader i orange för att manifestera mot våldet mot kvinnor och flickor. Runt om i världen lyser kända byggnader och monument upp för att ta ställning mot våldet.

Vill du ta ställning och lysa upp er byggnad i orange? Berätta för oss! Kontakta info@unwomen.seSå arbetar UN Women mot våldet 

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggande åtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våldet.

 

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.

140 kronor utbildar en polis i hanteringen av våld mot kvinnor i nära relationer.

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.

Tiden för jämställdhet är nu – världen behöver dig!