ORANGE DAY


En av tre kvinnor utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. Just nu i världen pågår flertalet krig och konflikter där kvinnor och flickor utsättas för könsbaserat våld och sexuella övergrepp. Våldet sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day

 


Engagera dig

🧡 Bli månadsgivare
🧡 Stöd och sprid vår Orange Day-insamling
🧡 Använd vårt AR-filter på Instagram
🧡 Klä dig i något orange

 


Ta ställning som företag 

Genom att skänka en Orange-gåva får ni en banner och ett gåvobevis som tack för att ni tar ställning mot våld mot kvinnor och flickor.
PlusGiro: 900293-2
Swish: 900 29 32

Starta en Orange-insamling och uppmana anställda och kunder att delta.
Det är även möjligt att beställa våra Orange-pins som en symbol för ert stöd och engagemang.
Kontakta info@unwomen.se för att starta en insamling eller göra en beställning.

 

Glöm inte att använda era sociala medier för att uppmärksamma Orange Day. Genom att dela ert stöd på sociala medier är ni med och inspirerar andra företag och individer att också ta ställning. Tillsammans gör vi skillnad!Orange the World

I samband med Orange Day väljer flertalet aktörer att lysa upp deras fastigheter och byggnader i orange för att manifestera mot våldet mot kvinnor och flickor. Runt om i världen lyser kända byggnader och monument upp för att ta ställning mot våldet.
Vill du ta ställning och lysa upp er byggnad i orange? Berätta för oss! Kontakta info@unwomen.se


Så arbetar UN Women mot våldet 

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggande åtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våldet.

Bidra till det ekonomiska stöd UN Women behöver för att fortsätta arbetet med program i över 80 länder.

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.

140 kronor utbildar en polis i hanteringen av våld mot kvinnor i nära relationer.

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.

Tiden för jämställdhet är nu – världen behöver dig!


swisha din gåva 123 900 29