Engagera dig

Bli medlem – stöd arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter

UN Women Sveriges verksamhet finansieras av frivilliga bidrag, inklusive bidrag från våra medlemmar. Genom att vara medlem går dina pengar till att stödja vår verksamhet i Sverige. Vi ägnar oss åt flera viktiga områden. Vi arbetar med information och utbildning, politisk påverkan, insamling till UN Womens internationella arbete för att stoppa våld mot kvinnor och flickor, stärka kvinnors rättigheter samt öka den globala jämställdheten.

Som medlem tar du regelbundet del av vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och aktiviteter som vi arrangerar under året. Dessutom har du även möjlighet att aktivt engagera dig genom att delta i någon av våra lokalföreningar eller nätverk. Som medlem är du en värdefull del av vår verksamhet och är med och bidrar till en mer rättvis och jämställd värld.


För att bli medlem betalar du in din medlemsavgift på:

Plusgirokonto 357606-3
eller
Swisha till 900 29 32

Uppge ditt namn, din adress och din e-post. 

För stödorganisationers ange namn, mejl och postadress.

Vid frågor kan du kontakta oss på info@unwomen.se.

Du kan även beställa ett inbetalningskort via formuläret.

Address(Obligatoriskt)

Praktik hos UN Women Sverige

På UN Women Sverige är vi litet kansli och som praktikant blir du snabbt en viktig del av teamet. Vi arbetar på Epicenter Mäster Samuelsgatan 36 i centrala Stockholm.

Hos oss kan du söka två olika praktikroller: verksamhet & policy eller digital kommunikation.

Läs mer om praktik


Gotland: : gotland@unwomen.se
Göteborg: : goteborg@unwomen.se
Norrköping : norrkoping@unwomen.se
Skaraborg : skaraborg@unwomen.se
Stockholm : info@unwomen.se
Uppsala : uppsala@unwomen.se

Som medlem i UN Women Sverige kan du engagera dig lokalt på ett flertal orter runtom i Sverige. För att kunna göra detta behöver du bli medlem. Fyll i formuläret ovan så skickar vi dig ett inbetalningskort. Genom att fylla i formuläret o samtycker du till att vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ha en fortsatt kontakt med dig.

Lokalföreningarna och nätverken arbetar i enlighet med UN Women Sveriges stadgar, riktlinjer och strategi.

I dagsläget finns vi representerade på 6 orter i Sverige.