Starta en insamling


Starta en insamling på Facebook

Vill du hjälpa till att samla in bidrag till UN Womens arbete för kvinnors och flickors
rättigheter runt om i världen?

Du kan enkelt starta en insamling till förmån för UN Women Sverige
på Facebook.

Du väljer själv hur mycket du vill samla in och hur länge du vill att insamlingen ska pågå.

Starta insamling