Praktik


Praktikplatserna för vårterminen 2024 är tillsatta. Håll utkik här och i våra sociala medier under våren efter höstterminens praktikplatser.


Om oss
UN Women Sverige har i uppdrag att informera, bedriva påverkansarbete och öka kännedomen i Sverige om global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Insamling och partnerskap i Sverige till förmån för UN Womens globala program är också en central del av arbetet. UN Women Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av FN:s jämställdhetsorgan UN Women.

UN Women är FN:s organ för jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. UN Women finns på plats i nära 100 länder och arbetar genom olika program för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. På plats i olika länder samarbetar UN Women med kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer, regeringar, andra FN-organ och institutioner samt med privata sektorn. Ett centralt fokus för UN Women är arbete för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor samt att öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet.


På UN Women Sverige är vi ett litet kansli och som praktikant blir du snabbt en viktig del av teamet.