Praktik

Om oss

UN Women är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i världen. UN Women finns på plats i nästan 100 länder och arbetar genom olika program för att öka jämställdhet och stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. I arbetet ingår att samarbeta med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner.

UN Women Sverige har i uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala arbete, att informera om och bedriva påverkansarbete i Sverige samt att öka kännedomen om frågor som rör global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. UN Women Sverige är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women.
Vi är en av tolv nationella kommittéer i världen.

På UN Women Sverige är vi ett litet kansli och som praktikant blir du snabbt en viktig del av teamet. Vi arbetar på Epicenter på Mäster Samuelsgatan 36 i centrala Stockholm.

Hos oss kan du söka två olika praktikroller per  verksamhet & policy eller digital kommunikation.

Praktikplatserna för höstterminen 2023 är ansatta. Håll utkik efter praktikplatser för vårterminen 2024!