En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. 
Oavsett om det är hemma, i offentliga miljöer eller under krig är våld mot kvinnor en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Stöd UN Womens arbete för att stoppa våld mot kvinnor. 

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena:  

Nyheter