Fredagen den 25 november var det Orange Day FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Startskottet på kampanjen OrangetheWorld och 16 Days of Activism against Gender-Based Violence.  Under 16 dagar kommer världen lysa och kläs i orange som är färgen för optimism och en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

En av tre kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Detta måste få ett slut.

Ge en gåva till vår insamling

Läs mer och det kan du göra

 

 Kvinnor och flickor har genom historien klippt av sitt hår i protest som en stark symbolisk handling i kampen för grundläggande mänskliga rättigheter.
Tillsammans med Sveriges frisörer manifesterar vi för alla kvinnor och flickor runtom i världen som står på barrikaderna i kampanjen för frihet.   

  Läs mer om Cut to Change

Brev till regeringen

2022-12-01 Brev till utrikes-, bistånds- och jämställdhetsministern Regeringen måste göra mer för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor i Iran Den 25 november var...
Läs mer

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: