Stöd UN Womens arbete för kvinnors och flickors rättigheter i världen. 

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena:  

Nyheter