Klicka på bilden för att läsa mer

En julgåva som gör skillnad

Det lackar mot jul. Dags att komma på en julklapp till dina anställda som passar alla och ingen redan har, låter som ett svårt uppdrag. Istället har vi ett förslag för dig. Låt årets julgåva vara en investering i en jämställd värld fri från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Bidra som företag idag, och få ett kommunikationspaket som ni kan använda både för era anställda och kunder 💙

Aktuella teman

Stoppa våld mot kvinnor och flickor

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor och flickor är en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor och flickor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Läs mer

Män och pojkars roll och ansvar för jämställdhet

Hela samhället gynnas av jämställdhet och jämställdhet är en central fråga även för män och pojkar. Fler män och pojkar tar idag större ansvar för jämställdhet och är delaktiga i jämställdhetsarbetet, även om frågan traditionellt har drivits av kvinnor och kvinnorättsrörelser.

Läs mer

Unga kvinnor och flickor – den nya generationen

Unga kvinnor är särskilt utsatta för strukturell diskriminering. Globalt är unga kvinnor och flickor ofta mer utsatta i kris, katastrof och konflikt samt på flykt. Flickor är ofta diskriminerade både i egenskap att vara barn och för deras kön. Att stärka unga kvinnors och flickors potential är nödvändigt och grundläggande för hållbar utveckling.

Läs mer