Stoppa könsapartheid i Afghanistan

Ander Anderson/ Aftonbladet photo

Den eskalering av restriktiva policyer som talibanerna har infört mot kvinnor och flickor i Afghanistan kan nu beaktas som en könsapartheid. Kvinnor är förbjudna att jobba utanför hemmet. Kvinnor måste ha en manlig ledsagare om de ska resa 78 kilometer eller längre och kvinnor är tvungna att täcka sina ansikten på offentliga platser. Unga kvinnor har inte tillträde till universitet eller gymnasiet. Förtrycket mot kvinnor och flickor är omänskligt och hänsynslöst och skulle kunna vara ett brott mot mänskligheten enligt FN-experter. Läs mer…

Stöd vårt arbete i Afganistan

Swisha din gåva 900 29 32

Aktuella teman

Våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Läs mer

Pojkar och män

Jämställdhet gäller alla och hela samhället gynnas av jämställdhet. Länder som är mer jämställda är mer fredliga och har bättre folkhälsa. När alla har möjlighet att arbeta och gå i skolan ökar samhörighet, produktivitet och ekonomisk utveckling. Fler män och pojkar tar idag större ansvar för jämställdhet och är delaktiga i jämställdhetsarbetet, även om frågan traditionellt har drivits av kvinnor och kvinnorörelser.

Läs mer

Jämställdhet och unga flickor

Globalt är flickor som grupp ofta diskriminerade både i egenskap att vara barn och för deras kön. Pandemin har förvärrat läget och många flickor har fått sluta skolan som ett sätt för familjer att klara sig ekonomiskt. Även andelen barn- och tidiga äktenskap har ökat, liksom annat våld mot flickor och kvinnor. Under kris, krig och konflikt samt på flykt drabbas flickor och unga kvinnor hårt.

Läs mer