UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: