Våld mot kvinnor och flickor sker ofta i hemmet och ofta av en nära anhörig. När hushållen utsätts för hög belastning ökar vanligtvis våld i hemmet, liksom sexuell exploatering. Runtom i världen befinner sig därför kvinnor och flickor nu i extra utsatta situationer till följd av COVID19.

UN Womens uppdrag är att stödja de mest utsatta kvinnorna och flickorna i världen.

Ditt stöd gör skillnad även i denna krissituation.

Tack för din gåva. 

 

#COVID19 pandemin är inte bara ett hälsoproblem.
Det är en chock för samhällen och ekonomier. Världen över kämpar därför kvinnor för att motverka virusets effekter.

Läs mer: Gender equality matters in COVID-19 response

Nyheter                            

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: