Våld mot kvinnor och flickor sker ofta i hemmet och ofta av en nära anhörig. När hushållen utsätts för hög belastning ökar vanligtvis våld i hemmet, liksom sexuell exploatering. Runtom i världen befinner sig därför kvinnor och flickor nu i extra utsatta situationer till följd av covid-19.

UN Womens uppdrag är att stödja de mest utsatta kvinnorna och flickorna i världen.

Ditt stöd gör skillnad. Skänk en gåva för att stötta arbetet. 

 

Covid-19 pandemin är inte bara ett hälsoproblem.
Det är en chock för samhällen och ekonomier. Världen över kämpar därför kvinnor för att motverka virusets effekter.

Läs mer: Gender equality matters in covid-19 response

Läs FNs generalsekreterares nya rapport om hur
covid-19 påverkar kvinnor:
 The impact of covid-19 on women

Nyheter                            

UN Women 10 år

Den 2 juli är det 10 år sedan FN:s generalförsamling genom en historisk resolution röstade för att inrätta UN Women, med fokus på kvinnofrågor och...
Läs mer

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: