Våld mot kvinnor och flickor sker ofta i hemmet och ofta av en nära anhörig. När hushållen utsätts för hög belastning ökar vanligtvis våld i hemmet, liksom sexuell exploatering. Runtom i världen befinner sig därför kvinnor och flickor nu i extra utsatta situationer till följd av covid-19.

UN Womens uppdrag är att stödja de mest utsatta kvinnorna och flickorna i världen.

Ditt stöd gör skillnad.


 

Covid-19 pandemin är inte bara ett hälsoproblem.
Det är en chock för samhällen och ekonomier. Världen över kämpar därför kvinnor för att motverka virusets effekter.

Läs mer: Gender equality matters in covid-19 response

Läs FNs generalsekreterares nya rapport om hur
covid-19 påverkar kvinnor:
 The impact of covid-19 on women

Nyheter                            

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: