STOPPA könsapartheid i Afghanistan

Den eskalering av restriktiva policyer som talibanerna har infört mot kvinnor och flickor i Afghanistan kan nu beaktas som en könsapartheid. Kvinnor är förbjudna att jobba utanför hemmet. Kvinnor måste ha en manlig ledsagare om de ska resa 78 kilometer eller längre och kvinnor är tvungna att täcka sina ansikten på offentliga platser. Unga kvinnor har inte tillträde till universitet eller gymnasiet. Förtrycket mot kvinnor och flickor är omänskligt och hänsynslöst och skulle kunna vara ett brott mot mänskligheten enligt FN-experter.

Afghanska kvinnor är exkluderade från offentliga platser, deras tillgång till utbildning, sjukvård, arbete och humanitär assistans har begränsats. Dessutom beräknas Afghanistan vara ett av de länder där kvinnor utsätts för mest våld i världen. Afghanistan rankas efter talibanernas övertag lägst på listan Global Gender Gap Index.

I december 2022 satte talibanstyret in nya begränsningar som ytterligare har förstärkt de regressiva könsnormerna och den diskriminering mot kvinnor och flickor som pågår i Afghanistan. Många afghanska kvinnor har på grund av dessa förändringar blivit rädda för att vistas i sociala sammanhang och känner sig som en börda för sina familjer då de får minskat självförtroende och stolthet.

STÖD INSAMLINGEN TILL AFGHANISTAN

SWISH 900 29 32

UN Women:

– Använder sig av sina kvinnonätverk för att stödja och nå ut till kvinnor och flickor i Afghanistan

– Har kunnat fortsätta stödja nationella kvinnoorganisationer med hjälp av kvinnliga afghanska ledare

– Förmedlar kvinnors röster från marken och skapar utrymmen där afghanska kvinnor själva kan förespråka sin rätt att leva fria och jämlika liv.

Kvinnorörelsen är nyckelmotorn som driver framsteg och ansvarsutkrävande för kvinnors rättigheter och jämställdhet – inte bara i Afghanistan, utan i hela världen.

 Kvinnor och flickor har genom historien klippt av sitt hår i protest som en stark symbolisk handling i kampen för grundläggande mänskliga rättigheter.
Tillsammans med Sveriges frisörer manifesterar vi för alla kvinnor och flickor runtom i världen som står på barrikaderna i kampanjen för frihet.   

  Läs mer om Cut to Change