Orange Day 25 november
Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Under Coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. Redan innan pandemins utbrott hade en av tre kvinnor utsatts för våld under sin livstid. FN rapporterar nu en ökning av våld i hemmet med 30 % världen över.

Orange Day och internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor är dagen då världen färgas i orange för att manifestera och ta ställning mot våldet. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Vad kan du, jag och vi göra?

Genom att uppmärksamma Orange Day kan vi manifestera genom att klä oss i orange och lysa upp byggnader i orange. Använd dina kanaler och plattformar till att ta ställning mot våldet.

Var med och stöd UN Womens arbete för att stoppa våld mot kvinnor och flickor i världen genom att swisha en gåva. Varje bidrag gör skillnad!

NYHETER                            

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: