Nödsituation – Jordbävningar i Syrien och Turkiet

Den 6 februari drabbade två kraftiga jordbävningar sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien.

Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna har nära 40 000 personer mist livet och ännu större antal har skadats skadats. De som har överlevt möter extremt kallt väder med stora utmaningar när det gäller att få tag i tak över huvudet och mat. UN Women arbetar med FN-partners på plats för att säkerställa livsnödvändig hjälp och resurser till kvinnor, flickor och deras familjer.

UN Women är bekymrade över att sexuellt och könsrelaterat våld kan komma att öka i jordbävningens spår, vilket ofta är fallet efter en plötslig kris eller katastrof.

Dessutom kan diskriminering mot kvinnor och flickor öka under kris och katastrof så att kvinnor och flickor får sämre tillgång till mat, skydd, sjukvård och andra livsförnödenheter.

Kvinnors ledarskap och deltagande i den humanitära responsen är nödvändig, så att kvinnors och flickors behov och rättigheter tas hänsyn till från början.

Lokala kvinnorättsorganisationer behöver finansieras för att direkt nå ut till sårbara kvinnor och flickor. Kvinnorättsorganisationer måste också rådfrågas när beslut tas om humanitärt stöd

 

Där arbetar UN Women:

Tillsammans med partners, civilsamhälle och FN-systemet säkra att humanitärt stöd når sårbara kvinnor och flickor.

Ge stöd till psykosocial hjälp för att stödja kvinnor och deras familjer.

Stödja mödrahälsa då stressen av katastrofen påverkar graviditeter.

Skapa “safe spaces” för skydd för kvinnor och flickor från könsrelaterat våld

Stödja kvinnorättsorganisationer på plats.

Ge långsiktigt stöd för återhämtning och återuppbyggnad med fokus på kvinnor och flickor.

 Kvinnor och flickor har genom historien klippt av sitt hår i protest som en stark symbolisk handling i kampen för grundläggande mänskliga rättigheter.
Tillsammans med Sveriges frisörer manifesterar vi för alla kvinnor och flickor runtom i världen som står på barrikaderna i kampanjen för frihet.   

  Läs mer om Cut to Change

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: