Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter 

Orange Day MC 28 maj

Den 28 maj 2022 samlas människor från hela landet för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor genom den orange motorcykelkortegen Orange Day MC. Kortegen...
Läs mer

Ordförande har ordet 2.

”Follow the money”. På denna patriarkala planet är det fortfarande männen som äger den absoluta majoriteten av kapitalet. Världens rikaste och mäktigaste globalt är män....
Läs mer

UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor genom fokusområdena: