Att bli representerad och att ha tillgång till politiska rum och arenor är grundläggande i en demokrati. Trots det är kvinnor och män – som står för halva befolkningen var – inte likvärdigt representerade. I 113 länder i världen har det till exempel aldrig funnits en kvinnlig statschef.