Skänk en gåva


Det här går din gåva till:

100 kr
Stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning
140 kr
Utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer
500 kr
Ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning


Dina pengar gör verkligen skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto. Vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
För att få ha ett 90-konto måste organisationen föra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75% av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva fler givare och därmed hjälpa fler.