En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.

Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

UN Women arbetar världen över för kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från våld.

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.

140 kronor utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer.

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.


Din gåva gör skillnad. Tack för ditt bidrag!

Vad gör UN Women?

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggnadsåtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld.

Vid gåvor över 500 kronor kan du som privatpersoner eller företag få ett gåvobevis skickat till dig digitalt eller via post. Meddela oss på info@unwomen.se om önskat namn och hälsning i gåvobeviset.

90_Konto_Logo_RGB_Box