Orange Day MC Charityride

Orange Day MC Charityride 2024

Den 25 maj 2024 körde Orange Day MC kortegen för sjunde året i rad. Stort TACK till alla som medverkade och stöttade årets kortege och insamling.

Läs mer på Orange Day MC


Våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sin livstid, och ungefär var tredje vecka dödas en kvinna av en man de har eller haft en relation med. FN estimerade en ökning med 30 procent av våld mot kvinnor och barn under pandemin. UN Women Sverige arbetar på uppdrag av UN Women, FN:s jämställdhetsenhet. Orange Day är FN och UN Womens globala kampanj för ett samhälle, fritt från våld mot kvinnor.

2018 genomfördes den första Orange Day MC kortegen till förmån för UN Women Sverige.