Bli Världsfeminist

Att bli världsfeminist innebär att anta en global syn på feminism och engagera dig för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter bortom alla gränser året om. Du stöttar UN Womens globala arbete varje månad med valfri summa.

UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer som skapar en hållbar och långsiktig förändring.

Det här kan din gåva räcka till

500 kr
ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning
300 kr
stödjer informationskampanjer mot kvinnlig könsstympning
250 kr
förser en kvinna med ett paket med underkläder, tvål, tandkräm, ficklampa och menstruationsskydd

UN Women Sverige godkändes den 24 februari 2022 för skattereduktion för gåvor.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.

Du bidrar med:

  • Minst 200 kr per bidragstillfälle
  • Minst 2 000 kr totalt per år
  • Max 12 000 kr totalt per år

Du får tillbaka:

  • 25 procent av det bidrag du betalat in till UN Women Sverige
  • Max 3 000 kronor

Läs mer på Skattverkets hemsida.

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!