Ta ställning för alla kvinnors och flickors rättigheter

UN Women arbetar i över 90 länder med program för att stärka kvinnors rättigheter. Genom att stödja oss möjliggör du att UN Women kan fortsätta arbeta för alla kvinnors rättigheter, i hela världen. 365 dagar om året.

Det finns flera sätt att stödja oss: