Stöd oss

Bli månadsgivare

När du varje månad skänker en gåva stödjer du den programverksamhet som UN Women driver världen över för jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer som skapar en hållbar och långsiktig förändring.

Bli månadsgivare

Företag

Som samarbetspartner till UN Women Sverige stödjer ni arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i världen. Ert stöd visar både anställda, kunder och partners att ni tar aktiv ställning för jämställdhet och för människors lika värde.

En företagsgåva eller ett partnerskap med oss är ett enkelt sätt att visa att ni aktivt tar ställning för jämställdheten som också stärker ert varumärke, internt såväl som externt.

Läs mer om hur ert företag kan göra skillnad

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!

Fler sätt att stödja vårt arbete

Minnesgåva

För att hedra minnet av någon som gått bort kan du ge en minnesgåva som hjälper världens mest utsatta kvinnor och flickor.

Läs mer

Skänk en gåva

UN Women arbetar världen över för kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från våld.

Läs mer

Starta insamling

Vill du hjälpa till att samla in bidrag till UN Womens arbete för kvinnors och flickors
rättigheter runt om i världen?

Läs mer

Det här kan din gåva räcka till

100 kronor
Stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.
140 kronor
Utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer.
500 kronor
Ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.