Unga och jämställdhet

Det finns 1,8 miljarder ungdomar i åldern 10-24 år i världen – den största ungdomspopulationen någonsin. Av dessa är 600 miljoner tonårsflickor och unga kvinnor. Över hela världen fortsätter unga kvinnor att möta könsdiskriminering, marginalisering och våld, inklusive ojämlik tillgång till utbildning och möjligheter till ledarskap och deltagande. Agenda 2030 och de globala målen måste uppnås för allas rätt, inklusive unga, till ett hållbart leverne och mänskliga rättigheter. Våra yngsta ledares kraft och inspiration är viktiga drivkrafter för att påskynda framsteg för hållbar utveckling och jämställdhet.

UN Womens nya strategi för ungdoms- och jämställdhetsfrågor syftar till att stärka unga kvinnor och unga män som aktörer med agens för att uppnå jämställdhet. Syftet är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ungdomsrörelsen likväl som att integrera ett ungt perspektiv i kvinnorörelsen.

Med utgångspunkt i UN Womens strategiska plan ingår ungdoms- och jämställdhetsstrategin i tre tematiska pelare:

  • Ledarskap för unga kvinnor på alla områden
  • Ekonomisk egenmakt och kompetensutveckling av unga kvinnor
  • Åtgärder för att stoppa våldet mot unga kvinnor och flickor

Dessutom ingår tre övergripande strategier i arbetet; stärka unga kvinnors deltagande, inverkan och partnerskap i organisationer ledda av unga kvinnor, tillsammans med unga män som jämställdhetspartner samt med generationsöverskridande samarbete.

Läs UN Womens broschyr på engelska: ”Youth leap into gender eqaulity”