Stoppa våld mot kvinnor och flickor

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.
Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Vad gör UN Women?

Kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld upprätthålls genom internationella avtal såsom Kvinnokonventionen och FNs deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women). UN Women samarbetar med länder på global nivå för att främja det internationella normativa ramverket genom stöd till mellanstatliga processer, såsom generalförsamlingen och CSW (Commission on the Status of Women). På nationell nivå stöder UN Women regeringar i att genomföra rättsliga reformer i linje med de internationella normerna.

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet. UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggnadsåtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våld.

UN Women arbetar med regeringar för att utveckla hängivna nationella handlingsplaner. Dessa bör innehålla tydliga strategier för att förebygga och agera mot våld mot kvinnor samt stärka samordningen mellan olika aktörer där det krävs för att få till stånd hållbara och meningsfulla åtgärder.

Läs mer om UN Womens arbete.

Läs om UN Womens initiativ “Safe Cities” på engelska: “In brief: Safe Cities Global Initiative

Läs mer om viktiga tjänster som kvinnor och flickor drabbade av våld behöver: “In brief: Essential Services for Women and Girls Subject to Violence

Läs om hur UN Women har arbetat mot våld mot kvinnor och flickor bl.a. i en digital kontext och under pandemin: “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women: Report of the Secretary-General (2022)

Historien bakom 25 november

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november instiftades av FNs generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.

Det specifika datumet valdes för att hedra systrarna Mirabal från Dominikanska republiken. De lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte påverka diktatorn att skona systrarna, som vid upprepade tillfällen fängslades och torterades. Han gick med på det, men beslutade i hemlighet att lönnmörda dem. De mördades den 25 november 1960, bara några månader innan Trujillo själv mördades. Mordet betydde inte slutet för hans styre utan sonen Ramfis, som levde i Paris, hämtades för att efterträda sin far.

En våg av hämnd och våld mot de inblandade i mordet på Trujillo svepte över landet och systrarna Mirabal blev symboler för folkets motstånd. I deras namn saboterades järnvägar och fartyg som skeppade iväg varor till USA och Europa från Trujillos imperium. Det dröjde till 1996 innan systrarna Mirabal erkändes som martyrer och deras namn publicerades i skolböckerna. Idag är huset där systrarna växte upp ett museum och världen över protesterar människor mot våld mot kvinnor den 25 november.

swisha din gåva 123 900 29

Orange Day 

År 2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNiTE To End Violence Against Women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

UNiTE kampanjen är en flerårig pågående global insats för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor i världen. UNiTE kampanjen har även utnämnt den 25:e varje månad till Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar med kampanjen regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. FNs nuvarande generalsekreterare António Guterres fortsätter att driva UNiTE kampanjen – UNiTE 2030 to End Violence against Women campaign.

I samband med Orange Day och den 25 november och under 16 days färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor i Sverige

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring våld mot kvinnor. Under 2021 anmäldes omkring 27 600 sexualbrott, varav 9 962 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 4,5 procent att de utsattes för sexualbrott under 2021 enligt Brå. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall 2020 , vilket motsvarar 52 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året och 15 fall år 2021.

Källor: “Våldtäkt och sexualbrott” och “Våld i nära relationer