Stoppa våld mot kvinnor och flickor

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.
Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Vad gör UN Women?

Kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld upprätthålls genom internationella avtal såsom Kvinnokonventionen och FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993. UN Women samarbetar med länder på global nivå för att främja det internationella normativa ramverket genom stöd till mellanstatliga processer, såsom generalförsamlingen och CSW. På nationell nivå stöder UN Women regeringar i att genomföra rättsliga reformer i linje med de internationella normerna.

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet. UN Women arbetar med att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.


UN Womens arbete mot våldet mot kvinnor och flickor har intensifierats och under 2022 nådde stödet nära tre miljoner kvinnor. Fokus ligger på stöd till överlevare av våld, förebyggande arbete och på att förändra destruktiva sociala normer. UN Women samarbetar här nära kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer, kommuner, regeringar och privata aktörer. UN Women har också en specifik fond för arbete mot våldet (UN Trust Fund to End Violence against Women, UNTF) som ger direkta stöd till gräsrotsorganisationer som arbetar mot våldet på marken.

Fler står upp mot våldet mot kvinnor och flickor. Detta visar sig i budgetar, lagar och i det förebyggandet arbetet. UN Women har bidragit till att 57 länder har kunnat stärka sin policies mot våld mot kvinnor och flickor.

Läs mer:
Facts and figures violence against women
Policy brief: Addressing violence agaisnt women through social protection
Measuring shadow pandemic

Historien bakom 25 november

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.

Det specifika datumet valdes för att hedra systrarna Mirabal från Dominikanska republiken. De lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte påverka diktatorn att skona systrarna, som vid upprepade tillfällen fängslades och torterades. Han gick med på det, men beslutade i hemlighet att lönnmörda dem. De mördades den 25 november 1960, bara några månader innan Trujillo själv mördades. Mordet betydde inte slutet för hans styre utan sonen Ramfis efterträda sin far.

En våg av hämnd och våld mot de inblandade i mordet på Trujillo svepte över landet och systrarna Mirabal blev symboler för folkets motstånd. Det dröjde till 1996 innan systrarna Mirabal erkändes som martyrer och deras namn publicerades i skolböckerna. Idag är huset där systrarna växte upp ett museum och världen över protesterar människor mot våld mot kvinnor den 25 november.

Orange Day 

Orange Day och UNITE kampanjen är FN:s pågående globala insats för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor i världen, där 25:e varje månad är utnämnt till Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar med kampanjen regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor.

År 2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNiTE To End Violence Against Women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter. FN:s nuvarande generalsekreterare António Guterres fortsätter att driva kampanjen där årets tema är Invest to prevent violence against women and girls

På Orange Day den 25 november och under 16 days färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.