« Tillbaka till nyheter

EU antar Istanbulkonventionen

Publiceringsdatum: 2 jun 2023

EU:s ministerråd har nu äntligen beslutat om EU:s anslutning till den s.k. Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor och flickor. Tidigare i maj gav Europaparlamentet sitt godkännande för beslut.

– Detta är otroligt viktigt för arbetet mot alla former av våld mot kvinnor och flickor då Istanbulkonventionen är den mest progressiva och omfattande konventionen om att förebygga och bekämpa detta våld, inte minst våld i nära relationer, säger UN Womens verksamhetschef Ulrika Grandin.

– Istanbulkonventionen är också den första juridiskt bindande konventionen mot våld mot kvinnor och flickor i Europa.
Istanbulkonventionen presenterades redan 2011. Men frågan om EU:s anslutning till konventionen har förhandlats i rådet under flera år då flera av EU:s medlemsländer har motsatt sig EU:s anslutning till konventionen pga olika progressiva skrivningar.
Men nu har EU alltså antagit konventionen som sätter en hög internationell standard på området. Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om förebyggande av våld och lagföring samt skydd för brottsoffer. Konventionen uttalar också att våld mot kvinnor och flickor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män.

Läs mer