Orange lön

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.
Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Våld i hemmet ökar under covid-19 pandemin.
Under covid-19 pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner i nästan alla länder. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt. Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån.

Vi är många som kämpar för kvinnors rättigheter, men vi behöver bli fler.

Du kan också göra skillnad – ett sätt är att göra din lön orange!

Vad är orange lön?

Den 25:e är det inte bara den dag de flesta av oss får lön, det är också Orange Day – dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor. Genom att göra din lön orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våldet för kvinnors och flickors rättigheter.

Ett enkelt sätt att bekänna färg och gå från ord till handling.

Både privatpersoner och företag kan bidra. Läs mer om hur ditt företag kan bidra och samarbeta med UN Women Sverige här

Orange lön – en del av Orange Day kampanjen
Orange Day kampanjen startades år 2008 av FNs dåvarande generalsekreterare som utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. För att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor uppmanar FN alla att klä sig i något orange under Orange Day.

På Orange Day den 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. I världen lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.