Samarbeta med UN Women Sverige

Som samarbetspartner till UN Women Sverige stödjer ni arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i världen.
Ert stöd visar både anställda, kunder och partners att ni tar aktiv ställning för jämställdhet och för människors lika värde.

En företagsgåva eller ett partnerskap med oss är ett enkelt sätt att visa att ni aktivt tar ställning för jämställdheten som
också stärker ert varumärke, internt såväl som externt.

Ett samarbete med UN Women Sverige kan se ut på fler olika sätt och här finns några varianter.

Stödföretag

Från 15 000/år
Ni får:
Diplom och ert namn publicerat på vår hemsida. 

Vänföretag
 

Från 50 000/år
Ni får: 

Diplom
En föreläsning för medarbetarna
Banner till hemsida och e-post signatur
Er logotyp publicerad UN Women Sveriges hemsida

Partnerföretag

Från 100 000/år
Ni får: 
Diplom
En föreläsning för medarbetare
Banner till er hemsida och e-post signatur
Er logotyp på UN Women Sveriges hemsida
HeForShe-föreläsning

Huvudpartner

Från 500 000/år
Ni får: 

Diplom
En föreläsning för medarbetare
Banner till er hemsida och e-post signatur
Er logotyp på UN Women Sveriges hemsida
Får använda UN Women Sveriges logotyp enligt överenskommelse
En HeForShe föreläsning samt gemensamma marknadsföringsaktiviteter

Vi är stolta över våra samarbetspartners

 

divM

Orange lön 

Den 25:e är det inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön. Genom att färga lönen orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våld och för kvinnors och flickors rättigheter. Detta görs genom att skänka 125:- för varje anställds löneutbetalning. Företaget ges då ett diplom/märkning samt en digital banner som intygar deras engagemang i frågan.

 
UN Women Sverige samarbetar med företag som:
 • stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till så att de inte är med och bidrar till att bryta mot de mänskliga rättigheterna
 • upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar
 • förbjuder alla former av tvångsarbete
 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på miljöområdet
 • arbetar mot korruption i alla former
 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället
 • har en tradition av socialt ansvarstagande
 • har en positiv verksamhets- och produktimage
 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor
 • visar ansvar för anställda
  Läs gärna igenom vår företagspolicy
Ni kan även ge en gåva direkt