Vi är stolta över våra samarbetspartners

Samarbeta med UN Women Sverige

Som samarbetspartner till UN Women Sverige stödjer ni arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i världen. Ert stöd visar både anställda, kunder och partners att ni tar aktiv ställning för jämställdhet och för kvinnors och mäns lika värde.

All forskning visar att jämställdhet både ökar trivsel, kreativitet, innovation och lönsamhet inom företag. Att aktivt ta ställning för jämställdheten stärker med andra ord ert varumärke, internt såväl som externt.

Ett samarbete med UN Women Sverige kan se ut på fler olika sätt. Läs igenom vår företagspolicy och kontakta petra.engberg@unwomen.se för att få veta mer. 

UN Women Sverige samarbetar med företag som:

 • stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till så att de inte är med och bidrar till att bryta mot de mänskliga rättigheterna

 • upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar

 • förbjuder alla former av tvångsarbete

 • tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på miljöområdet

 • arbetar mot korruption i alla former

 • visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället

 • bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället

 • har en tradition av socialt ansvarstagande

 • har en positiv verksamhets- och produktimage

 • uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor

 • visar ansvar för anställda

UN Women Sverige samarbetar inte med företag som:

 • har sin huvudsakliga näring i militär verksamhet, kärnkraft, vapen, pornografi, alkohol, spel, tobak, eller som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn

 • bryter mot de mänskliga rättigheterna, använder sig av barnarbete, eller behandlar kvinnor illa

 • är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet

 • bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet

Orange lön 

Ett företag kan bidra på flera sätt – ett är genom att betala ut orange löner.

En möjlighet för företag att engagera sig, en möjlighet att bidra.

Detta görs genom att skänka 125:- för varje anställds löneutbetalning.

Företaget ges då ett diplom/märkning samt en digital banner som intygar deras engagemang i frågan.

Varför orange lön?
Den 25:e är det inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön. Genom att färga lönen orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våld och för kvinnors och flickors rättigheter. 

Vänföretag 

Bli vänföretag till UN Women Sverige för 2 500 kronor/år.

Som vänföretag stödjer du UN Women Sveriges arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Som vänföretag får ni ett diplom och namn publicerat på hemsidan.