Nätverket Stockholm

 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges nätverk i Stockholm!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till stockholm@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.