Nätverket Stockholm

 

Här kan du se hur du blir medlem. Du kan också bli månadsgivare och bidra till UN Womens arbete världen över för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

 

 

 

Välkommen till UN Women Sveriges nätverk i Stockholm!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till stockholm@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.