Nätverket Stockholm

Om oss

Vi är ett gäng engagerade medlemmar som träffas regelbundet och planerar och genomför aktiviteter tillsammans. Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Skicka ett mail till oss på stockholm@unwomen.se

Här kan du se hur du blir medlem. Du kan också bli månadsgivare och bidra till UN Womens arbete världen över för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

”Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/UNWomenStockholm/

Kalendarium

Vi har nätverksträffar varannan onsdag kl 18:30, ”live” eller online, där vi träffas och planerar och följer upp det som är på gång.

Nätverksträffar hösten 2020:
9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12

HeForSheRUN – Söndagen den 25 oktober kl 13:00
Vi uppmärksammar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor genom att springa/gå 5 km runt Djurgården.
Läs mer om evenemanget och anmälan här

Välkommen till UN Women Sveriges nätverk i Stockholm!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till stockholm@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.