Välkommen till UN Women Sveriges nätverk i Stockholm!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Nätverkets främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete stockholm@unwomen.se.
Stöd UN Women Sverige genom att bli medlem

Du kan även bli månadsgivare och stötta till UN Womens arbete världen över jämställdhet och kvinnors rättigheter.