Bli medlem

Bli medlem idag!

För att bli medlem betalar du in din medlemsavgift på:

Plusgirokonto 357606-3

Uppge ditt namn, din adress och din e-post.
För stödorganisationers ange namn, mejl och postadress.
Vid frågor kan du kontakta oss på info@unwomen.se.

Du kan även beställa ett inbetalningskort via knappen nedan.

Enskild medlem:
250 SEK/år 

Student/arbetslös:
150 SEK/år

Stödorganisation:
500 SEK/år

Bli medlem – stöd arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter

UN Women Sveriges verksamhet finansieras av frivilliga bidrag, bland annat genom våra medlemmar. Som medlem går dina pengar till vår verksamhet i Sverige. Vi arbetar med information och utbildning, politisk påverkan, insamling till UN Womens internationella arbete för att stoppa våld mot kvinnor och flickor, stärka kvinnors rättigheter samt öka den globala jämställdheten. Som medlem får du vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till seminarier och aktiviteter under året. Som medlem har du även möjlighet att engagera dig i någon av våra lokalföreningar eller nätverk.