Varmt tack för att du väljer att bli månadsgivare.

Ditt stöd gör skillnad för kvinnor och flickor i världen.

100 kr/månaden

200 kr/månaden

300 kr/månaden

400 kr/månaden

500 kr/månaden

Valfri summa i månaden

 

När du varje månad skänker en gåva stödjer du den programverksamhet som UN Women driver världen över för jämställdhet och kvinnors rättigheter. UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer som skapar en hållbar och långsiktig förändring.

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.

300 kronor stödjer informationskampanjer mot kvinnlig könsstympning 

250 kronor
förser en kvinna med ett paket med underkläder, tvål, tandkräm, ficklampa och menstruationsskydd.

UN Women Sverige godkändes den 24 februari 2022 för skattereduktion för gåvor.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.
Du bidrar med:
• Minst 200 kr per bidragstillfälle
• Minst 2 000 kr totalt per år
• Max 12 000 kr totalt per år

Du får tillbaka:
• 25 procent av det bidrag du betalat in till UN Women Sverige
• Max 3 000 kronor

Läs mer på Skattverkets hemsida

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!