Bli månadsgivare                Beställ autogiroblankett       
 

Stöd arbetet för kvinnors och flickors rättigheter genom att bli månadsgivare

300 KRONOR I MÅNADEN – stödjer informationskampanjer mot kvinnlig könsstympning  

250 KRONOR I MÅNADEN – förser en kvinna i nöd med tvål, filt, kläder, menstruationsskydd, solenergilampa och miljövänliga briketter

150 KRONOR I MÅNADEN – möjliggör att en kvinna i Etiopien lär sig läsa och skriva

När du varje månad skänker en gåva är du bland annat med och stödjer de program som UN Women driver världen över. Programmen syftar bland annat till att motverka våld mot kvinnor och flickor, öka kvinnors politiska deltagande, stärka kvinnors ekonomiska egenmakt samt säkra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer somskapar en varaktig förändring.

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!