När du varje månad skänker en gåva stödjer du den programverksamhet som UN Women driver världen över för jämställdhet och kvinnors rättigheter.  Idag arbetar UN Women genom 100 program i över 80 länder för att påskynda jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv.

UN Womens program är långsiktiga och kan bedrivas just tack vare fleråriga donationer som skapar en hållbar och långsiktig förändring.

Bli månadsgivare              Beställ blankett       
 

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning.

300 kronor stödjer informationskampanjer mot kvinnlig könsstympning  

250 kronor förser en kvinna i nöd med filt, kläder, menstruationsskydd, miljövänliga briketter, solenergilampa och tvål. 

150 kronor möjliggör att en kvinna i Etiopien lär sig läsa och skriva.

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning.


Tack din gåva gör skillnad!

Dina pengar gör verklig skillnad för utsatta kvinnor och flickor runtom i världen!

UN Women Sverige har ett 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Resterande pengar går till att täcka kostnader för insamling, såsom bankkostnader och övrig administration. Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna värva ännu fler givare och därmed hjälpa fler!