Lokalförening Skaraborg

Hösten 2019 har UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg en rad spännande aktiviteter, hoppas vi ses.

Söndagen den 1 september är det friskvårdens dag på Billingen i Skövde, vi kommer att finnas där för att visa vår BH-utställning, berätta om vår verksamhet, värva medlemmar och månadsgivare.

En vecka senare den 7-8 september, är det Konstrunda i Mariestad som kallas ”Speed art design” även där ska vi finnas med för att synliggöra vår viktiga verksamhet. 
Onsdag 9 oktober har vi glädjen att hälsa Zena Fialdini  välkommen till Biblioteket i Södra Ryd.
Zena är styrelseledamot i UN Women Sverige och ska hålla en föreläsning om könsstympning.
Studiecirkel om könsstympning, om våld mot kvinnor och om UN womens projekt och program i värden. Det blir tre intressanta kvällar 24/10, 11/11 samt den 19/11. 
Anmäl dig till skaraborg@unwomen.se, eller till ABF info.skaraborg@abf.se 
Den 24 oktober är det FN-dagen det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.
Vår största händelse är förstås Orange Day den 25/11 i år är det en måndag och vi ska göra vad vi kan för att byggnader lyser orange i hela Skaraborg och att många får veta mer om våld mot kvinnor och hur det kan förhindras. Har du en byggnad att belysa?
Vi behöver volontärer, medlemmar och månadsgivare till vår verksamhet.
Skriv till skaraborg@unwomen.se om du kan och vill bidra genom att ställa upp på våra event, eller om du vill fråga något.
Medlem kan du bli här https://www.unwomen.se/engagera-dig/bli-medlem/
Månadsgivare det kan du bli här https://www.unwomen.se/manadsgivare
Stort tack för ditt intresse, hoppas vi ses i höst
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Skaraborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Vill du engagera dig i vårt arbete? Bli medlem och kontakta oss på skaraborg@unwomen.se