Lokalförening Skaraborg

Tack alla som deltog

Nu är årets HeForShe Artsweek i Skaraborg över för den här gången och vi i UN Women Skaraborg vill tacka alla som deltagit, engagerat sig och ställt upp. Konserter, filmvisningar, författarbesök, föreläsningar och utställningar har präglat veckan. Tack personalen i Kulturhuset, tack alla föreningar, tack enskilda män och kvinnor som tagit ställning. 

 

UN Women är FNs jämställdhetsorganisation. HeForShe är en rörelse som startats på initiativ av UN Women. Syftet är att fåmän världen över att engagera sig för att uppnå ökad jämställdhet

 

Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan något som angår oss alla. Alla har ett gemensamt ta ansvar för att bryta normer. Det handlar om mänskliga rättigheter. Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. 

 

Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Många manliga företrädare har valt att ta ställning för HeForShe på både inom politik, näringsliv, fackförbund och idrottsklubbar. 

 

HeForShe går ut på att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Få stopp på grova uttryck, övergrepp och attityder som leder till mobbning och våld. 

De som skriver på för HeForShe tar ett aktivt beslut och tar ställning för att stötta kvinnor och hindra mäns våld. Föräldrar, föreningar och fritidsorganisationer har ett stort ansvar för att förhindra matchokulturen och bygga en värdegrund där alla är lika mycket värda. Vi har stora utmaningar framför oss men tillsammans kan vi göra skillnad. 

 

 

Styrelsen för UN Women Skaraborg 

Monica Green, Anita Andersson, Gisela Stell, Doris Andersson, Josefine Olsson och Tamara Wendin 

Välkommen till UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Vill du engagera dig i vårt arbete? Bli medlem och kontakta oss på skaraborg@unwomen.se

Vi behöver volontärer, medlemmar och månadsgivare till vår verksamhet. Skriv till skaraborg@unwomen.se om du kan och vill bidra genom att ställa upp på våra event, eller om du vill fråga något.

Medlem kan du bli här https://www.unwomen.se/engagera-dig/bli-medlem/

Månadsgivare det kan du bli här https://www.unwomen.se/manadsgivare