En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.
Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Våld i hemmet ökar under covid-19 pandemin.
Under covid-19 pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner i nästan alla länder. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt. Risken för att förövare ska utöva makt och kontroll över sin partner ökar. Kvinnor som befinner sig i karantän eller har svårt att lämna hemmet till följd av strängare restriktioner får även svårare att söka stöd utifrån.

Vad är Orange Day?
25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FNs generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FNs dåvarande generalsekreterare som utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

På Orange Day den 25 november färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet.
I världen lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day 

Swisha din gåva 125 kr till 123 900 29 32

Stöd UN Womens arbete – gör din lön orange

Den 25:e är det inte bara Orange Day, utan även den dag då de flesta av oss får lön.
Genom att göra din lön orange blir du månadsgivare och bidrar till UN Womens arbete mot våldet för kvinnors och flickors rättigheter. Ett enkelt sätt att bekänna färg och gå från ord till handling

 Gör din lön orange 

Beställ autogiroblankett