Engagera dig genom att: 
🔸Ta ställning i sociala medier
Bild för flödet och stories 
Video för flödet 
Banner
Använd vårt AR-filter på Instagram via länken 

Swisha en Orange Day gåva till 900 29 32
🔸Bli månadsgivare 
🔸Klä dig i något orange
🔸Köp den orange pinen

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid 
En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. Just nu i världen pågår flertalet krig och konflikter där kvinnor och flickor utsättas för könsbaserat våld och sexuella övergrepp. Våldet sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. 

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day 

🔸 Ta ställning genom att använda vårt AR-filter på Instagram via länken 
Tack Sugar Edge Collective 

Som företag kan ni ta ställning genom att:
🔸Skänka en orange gåva och få en banner & gåvobevis visar att ni tar ställning mot våld mot kvinnor
🔸Starta en egen orange-insamling
🔸Beställa våra orange pins
🔸Lysa upp er fastighet eller byggnad i orange
🔸Uppmärksamma i sociala medier

För samarbete och material kontakta: louise.waller@unwomen.se

Tack vare din Orange Day-gåva är du med i kampen för alla kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från våld. Ni bidrar till det ekonomiska stöd UN Women behöver för att fortsätta arbetet med program i över 80 länder. 

500 kronor ger överlevare av sexuellt våld möjlighet till stöd och rådgivning

140 kronor utbildar en polis i hantering av våld mot kvinnor i nära relationer

100 kronor stödjer UN Womens program som arbetar mot kvinnlig könsstympning

Så arbetar UN Women mot våldet 

UN Women samarbetar med regeringar, FN-organ, civilsamhället och andra institutioner för att få ett slut på våld mot kvinnor, öka medvetenheten om orsakerna till och följderna av våldet, samt bygga upp kapaciteten hos samarbetspartners för att förebygga och reagera mot våldet.

UN Women påpekar behovet av att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt förespråkar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women stödjer ökad tillgång till sektorsövergripande tjänster för de som överlevt våld vilket omfattar säkerhet, skydd, hälsa, rättvisa och andra viktiga tjänster. Genom politisk vägledning bidrar UN Women till att öka investeringar i förebyggande åtgärder – de mest kostnadseffektiva och långsiktiga medlen för att stoppa våldet.