Lokalförening Skaraborg

Årsmöte 3 mars

Välkomna till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening Skaraborgs årsmöte den 3 mars!

Vi startar kl.19, på ABF Gesällatan 1 i Skövde.

Det blir ett spännande och intressant möte med polisen Christer Andersson, som jobbar med våld i nära relationer.

Dessutom berättar kvinnor själva om sin situation.

Vi utser styrelse och planerar årets verksamhet och naturligtvis fikar vi tillsammans.

Varmt välkomna,

Monica Green

Ordförande

Skaraborg

 

 

 

Hösten med UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg!

Skövde, 4 september 2015

Nu är det hög tid för oss att sprida information om och väcka intresset för FNs kvinnokonvention. Den innehåller, som bekant, 16 olika artiklar om kvinnors rättigheter och självständighet. Sverige är en av 189 stater som ratificerat FNs kvinnokonvention och regeringen har därmed förpliktigat sig att garantera att kvinnor har samma rättigheter som män.

I höst genomför vi en turné med föreläsning om FNs kvinnokonvention.

Vi börjar den 1/10 på Falköpings bibliotek kl. 18.00 och fortsätter den 12/10 till Mariestads bibliotek kl. 18, den 9/11 är vi på Lidköpings bibliotek kl. 18.30 och avslutar den 30/11 på Ryds bibliotek kl. 17.30 i Skövde.

I samband med denna turné kommer vår BH-utställning visas på respektive bibliotek i några dagar. Dessa över 240 BH:ar utgör en symbol för alla de kvinnor som blivit dödade av en närstående i Sverige bara det senaste decenniet.

Vi hoppas att ni medlemmar i UN-women Skaraborg har möjlighet att delta i hela eller delar av turnén. Vi behöver många som deltar i arrangemangen och som också passar på att värva medlemmar och månadsgivare till UN Women Sverige.

Genom att bli månadsgivare bidrar du till vårt jämställdhetsarbete världen över. Pengarna går till UN Women fonder, Fund for Gender Equality och UN Trust Fund to End Violence against Women.

Lördagen den 21 november kl.11-16  kommer lokalförening Skaraborg att finnas med under kulturkalaset i Skövde kulturhus med BH-utställningen, tipspromenad, medlemsfoldrar m.m.

Slutligen vill jag informera om HeForShe som blivit en världssuccé. Alla män uppmanas att ställa upp för en jämställd värld genom att ställa upp för kvinnorna och lova att plädera för ett feministiskt samhälle.  

Väl mött denna spännande höst!

Monica Green

Ordförande

Skaraborg

Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Skaraborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
skaraborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.