Lokalförening Skaraborg

HeForShe Arts Week 6- 11 mars i Skaraborg 

För första gången anordnas HeForShe Arts Week i Skaraborg. Tidigare har liknande event anordnats i bl.a New York, London och Stockholm. 
HeForShe är UN Womens kampanj för att uppmärksamma männens ansvar för ett mer jämställt samhälle. Det handlar om attityder, värdegrund och alla människors lika möjligheter. 
 
HeForShe konstverk
HeForShe Arts Week startar i samband med språkcafeet på Nyeport den 6 mars kl.17-19, deltagarna erbjuds att bidra till ett konstverk på HeForShe-temat.
 
HeForShe – nolltolerans Kulturhuset i Skövde 8- 11 mars
BH-utställningen där varje BH representerar en mördad kvinna under 2000-talet i Sverige.
 
Internationella kvinnodagen
Fredagen den 8 mars i kulturhuset kl.18 – ca 18.30, i direkt anslutning till jämställda.nu’s gemensamma aktiviteter (de aktiviteterna startar kl.16.30).
Monica Green talar på temat demokratin 100 år. 
 
Design, företag och jämställdhet
Lördagen den 9 mars kl.17-18 i kulturhuset anordnas ett event med designer Josefin Olsson som berättar om sitt företag Form nomad design studio. 
För de som vill finns det möjlighet att fortsätta kvällen på restaurang Sällskapet.
 
HeForShe om värdegrund
Måndagen den 11 mars kl.17.30 i kommunhusets sessionssal bjuds idrottsföreningar, organisationer, fackföreningar, företag och allmänhet till en föreläsning om värdegrund och kamp mot matchokulturen av Peter Svensson som är en av HeForShe-kampanjens förkämpar. 
Fika finns att köpa från kl.17. 
 
HeForShe Arts Week anordnas av UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening Skaraborg i samarbete med ABF.
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Skaraborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
skaraborg@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.