Lokalförening Skaraborg

Vårterminen 2019 är över, vi tackar alla som deltagit på våra möten och event. Tack både till medlemmar, månadsgivare och sponsorer. Utan er hade UN Women inte kunnat verka på samma nivå.
I sommar kan ni följa oss i sociala medier. I höst drar vi i gång igen. Det blir många intressanta event både inför FN dagen den 24 oktober och på Orangeday den 25 november. Vår installation ”Död i nära relation” finns med på olika utställningar och kan även hyras om ni vill ha extra uppmärksamhet mot våld mot kvinnor.
Ni kan även fördjupa er extra genom att delta i vår studiecirkel.
Studiecirkel i UN Womens arbete för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Vi samtalar om och fördjupar oss i FNs dag mot våld mot kvinnor -Orange Day, HeForShe och #tasnacket samt olika internationella program som arbetet mot könsstympning och barnäktenskap. 
Startdatum: 24 oktober
Tid: kl.18.00 – 19.30 
Lokal: ABF, Gesällgatan 1 Skövde
3 gånger
Kostnad: 150 kronor för icke medlem, kostnadsfritt för medlemmar i UN Women Sverige 
Bli medlem här; http://www.unwomen.se/engagera-dig/bli-medlem/
Arrangör UN Women nationell kommitté Sverige lokalförening Skaraborg i samarbete med ABF
Anmäl dig, eller fråga efter mer info, på skaraborg@unwomen.se 
Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Skaraborg!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställd värld. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Vill du engagera dig i vårt arbete? Bli medlem och kontakta oss på skaraborg@unwomen.se