« Tillbaka till nyheter

UN Womens insats för syriska flyktingar

Publiceringsdatum: 18 sep 2015

Kriget i Syrien är nu inne på sitt femte år och har skördat många offer både inom och utanför landets gränser. Människor är idag på flykt från förödelsen i sitt hemland, i förhoppning om att finna trygghet. Men tryggheten är för många fortfarande långt borta. Konfliktsituationer som denna får stora konsekvenser för kvinnor och flickor då sexuellt och könsbaserat våld (SGBV), fattigdom, barnarbete och barnäktenskap blir en del av vardagen. Situationen kräver vår uppmärksamhet.

Vill du hjälpa till, skänk en gåva till:

Kontonummer: 90 02 93 -2
Märk betalningen med ”Syrien”

UN Women för syriska flyktingar

UN Women har arbetat i Za’ataris flyktingläger sedan det öppnades år 2012, och leder nu tre så kallade ”Oaser” för kvinnor och flickor. Målsättningen är att kvinnliga flyktingar får ökad möjlighet till en egen ekonomi och ett meningsfullt engagemang i samhället, för att på så vis etablera grundstenarna för deras nuvarande och framtida möjlighet till mänskliga rättigheter. Genom dessa oaser kan UN Women erbjuda kvinnor pengar för det arbete de utför i lägren. De får även språk- och dataundervisning samt informativa föreläsningar kring centrala problem för att öka medvetenheten kring hygien, hälsa, samt sexuellt och könsbaserat våld. I varje oas drivs även ett dagis för att möjliggöra för arbetande kvinnor att få behålla sina barn. Slutligen ges också stöd till kvinnliga grupper och kommittéer för att inkludera dem i lägrens beslutsprocesser.

Kortfattat om UN Womens kvinnnoprogram:

  • Ekonomisk makt genom ”cash for work”, lön för utfört arbete i lägren, tillsammans med samhällsengagemang, informations- och skyddstjänster.
  • Skyddsinstanser för problem med sexuellt och könsbaserat våld, rättslig status och funktionshinder – i samband med arbete för ökad medvetenhet och ökat engagemang hos män och pojkar för förebyggande och konsekvensrelaterat arbete inom sexuellt och könsbaserat våld (SGBV).
  • Tre oaser, så kallade ”safe spaces” för kvinnor och flickor, en i samarbete med World Food Programme (WFP), där kvinnor ges tillgång till läs- och skrivundervisning, språk- och dataundervisning samt dagisverksamhet.
  • Akut medicinsk support genom finansiell assistans.
  • Teknisk assistans inom jämställdhet och kvinnors ekonomiska makt inom Za’atari och andra landsomfattande humanitära organisationer.

För mer information läs här.