Syrien

Hjälp kvinnor och flickor på flykt!

Swisha din gåva: 123 900 29 32

Vad gör UN Women?

UN Women driver det regionala programmet UN Women Empowerment Programme for Syrian Women Refugees. UN Women finns på plats i Jordanien, Libanon, Egypten, Irak och i Syrien och arbetar i tätt samarbete med andra FN-organ (exempelvis UNICEF och UNHCR), nationella partners och andra hjälporganisationer, för att säkerställa effektivitet och synergieffekter. UN Women erbjuder även stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för sexuellt och könsbaserat våld.

Målet med UN Womens program är att kvinnliga flyktingar ska få ökad möjlighet till en egen ekonomi och ett meningsfullt engagemang i samhället, för att på så vis etablera grundstenarna för deras nuvarande och framtida möjlighet till mänskliga rättigheter. Genom programmet kan UN Women erbjuda kvinnor pengar för det arbete de utför i flyktingläger. De får även språk- och dataundervisning samt informativa föreläsningar kring centrala problem för att öka medvetenheten kring hygien, hälsa, samt sexuellt och könsbaserat våld.

Jordanien

IrakUN Women har arbetat med att hantera flyktingkrisen i Jordanien sedan 2012 då man öppnade den första oasen för kvinnor och flickor i  Za’ataris flyktingläger.

Kortfattat om UN Womens insatser i Jordanien:

 • Stärker kvinnors ekonomiska egenmakt genom ”cash for work” program, kvinnorna får möjlighet att få en inkomst och bygga upp en egen ekonomi. 
 • Juridisk hjälp och rådgivning i frågor som rör könsbaserat och sexuellt våld. 
 • Utbildning om sexuella och reproduktiva rättigheter. I arbetet ingår att öka medvetenhet och öka engagemang hos män och pojkar.
 • Fyra ”safe spaces” för kvinnor och flickor i Mafraq, Ramtha, Irbid och Zarqa, där de i riskzonen samt de som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld får omfattande stöd och hjälp. Totalt nås ungefär 500 personer i riskzonen per månad.
 • Tillgång till läs- och skrivundervisning, språk- och dataundervisning samt dagisverksamhet.
 • Akut medicinsk support genom finansiell assistans.
 • Teknisk assistans inom jämställdhet och kvinnors ekonomiska makt inom Za’atari och andra landsomfattande humanitära organisationer. 

För mer information läs UN Womens broschyr här, och läs mer om oaserna här.

Shaqlawa distriktet, Baserma flyktingläger

Partners: Lokala myndigheter och icke-statliga organisationer

 • Program med yrkesutbildning för kvinnor och flickor inom olika yrkeskategorier, samt utbildning i språk och användning av datorer.
 • Öka ekonomisk egenmakt och tillhandahålla avlönade arbeten med särskilt fokus på att hjälpa kvinnoledda hushåll (female headed households) få en säker och regelbunden inkomst.
 • Partnerskap med UNICEF och UNHCR för att kunna köpa produktionsresultaten av de avlönade arbetstillfällen som UN Women skapat, så som kläder för barn och vuxna, filtar och sockor mm.
 • Kontinuerlig utbildning i flyktinglägret för kvinnor, män, flickor och pojkar för att informera om kvinnornas rätt till ett värdigt liv fritt från våld, för att på så sätt möjliggöra för dem att spela en central roll i samhällsutvecklingen.

Libanon

EgyptenAkkar (Norra Libanon) och Beirut

Partners: Departementet för sociala frågor och tre lokala icke-statliga organisationer samt övriga FN-organ.

 • Fyra ’Social Development Centers’ stöds i krisdrabbade samhällen i norra Libanon och Beirut. Alla center erbjuder bland annat undervisning i användning av datorer, management och hur man startar företag.
 • Fyra ’Community centers’ erbjuder yrkesutbildning inom tygdesign, sömnad, virkning och broderi mm. i Akkar (norra Libanon)
 • Fyra ’Community centers’ erbjuder innovativ utbildning inom jordbruksverksamhet, introducerande av konceptet ”women cooperatives initiative”, vilket inkluderar certifiering, paketering och marknadsföring i samarbete med Fair Trade (Rättvisemärkt). Detta stödjer även mindre producenter genom användandet av säsongsanpassade jordbruksprodukter.
 • Alla kvinnliga trainees har tillgång till små fonder för transportkostnader.
 • Utbilding inom GBV/VAW (könsbaserat våld och våld mot kvinnor) i samtliga center.
 • Kampanjer riktade till allmänheten för att öka medvetenhet om kvinnors rätt till ett säkerhet och värdigt liv fritt från exploatering och våld, med fokus på kvinnliga flyktingar 
Giza Governorate

PartnersNational Council of Women (NCW), Ministry of Health, samt 4 lokala icke-statliga organisationer.

 • Ett centrum för Yrkesutbildning som tillhandahålls av NCW med sex träningshallar
 • Yrkesutbildningen innefattar bland annat utbildning inom sömnad, broderi, virkning, frisörsutbildning och matlagning
 • Tillgång till finansiering av transportavgifter
 • Särskilda utbildningar arrangeras i ”humanitär första hjälpen”. Utbildningen innefattar även att öka medvetenhet om de medicinska och psykologiska konsekvenserna hos flickor som tvingas till barnäktenskap
 • Utbildning av polisväsendet och andra viktiga institutioner i hantering av sexuellt och könsbaserat våld 

Syrien


Homs – Tartous, och Damascus landsbyggd

I Syrien stöttar UN Women bland annat andra FN-organ och hjälporganisationer i deras insatser för de interna flyktingarna, för att se till att kvinnors och flickors särskilda behov tillgodoses.

Partners: MOSA, FN-organ, samt icke-statliga organisationer

 • Stöd till befintliga ’Community centers’ som andra FN-organ administrerar i Homs och Tartous
 • Yrkesutbildning och avlönat arbete till kvinnor på flykt inom Syrien för att minska risken för kvinnor att fastna i fattigdom
 • Stöd för att förbättra vården (inom psykisk hälsa) på särskilda centrum för överlevare av sexuellt och könsbaserat våld som UNFPA och UNHCR satt upp 

Stöd UN Womens insatser för kvinnor på flykt

Swisha din gåva: 123 900 29 32