« Tillbaka till nyheter

Kvinnors säkerhet och privatliv är hotade i jordbävningens spår

Publiceringsdatum: 23 mar 2023

UN Women och andra organisationer varnar nu för att kvinnors och flickors säkerhet och privatliv är hotade i jordbävningens spår och att sexuellt våld och trakasserier ökar.

Kvinnor och flickor får dessutom inte alltid tillräcklig tillgång till grundläggande service som hälsovård, sanitet och skydd. Detta gäller inte minst för gravida, kvinnor med bebisar och ensamstående mödrar. Då skolor, sjukhus och andra serviceinstanser är stängda eller förstörda har kvinnors ansvar för hushåll, familj och släktingar ökat.

Behovet av kvinnliga hjälparbetare är stort, då många kvinnor och flickor i regionerna annars inte uttrycker sina behov. Därför behövs också mer finansiering genom lokala kvinnorättsorganisationer.

Nu behövs:
Anpassade skydd och logi för kvinnor och flickor med ’safe spaces’, separata sanitetsanläggningar, bättre ljus och psykosocialt stöd.

Säkrad tillgång till kontantöverföringar och annan finansiering för kvinnor.

Hygienkit som inkluderar bindor och tamponger samt mer SRHR-service.

Stöd till lokala kvinnorättsorganisationer som nu arbetar dygnet runt.

Stöd till lokala kvinnliga ledare för att nå ut till fler utsatta kvinnor och flickor.

Att kvinnors deltagande och ledarskap säkras i den långsiktiga återuppbyggnaden, inte minst genom kvinnorättsorganisationer.

UN Women arbetar nära civilsamhällesorganisationer och andra organisationer samt regionala och lokala myndigheter med akut och långsiktigt stöd till kvinnor och flickor. UN Women arbetar hårt för att alla humanitära insatser ska ta hänsyn till kvinnors och flickors särskilda behov. UN Women arbetar för att stärka kvinnliga lokala ledare, för kvinnors och flickors aktörskap och för att stärka lokala kvinnorättsorganisationer, inte minst med finansiering.

Redan innan jordbävningen var bristerna stora vad gäller jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i regionerna som drabbats. Traditionella sociala normer och bristande tillgång till sociala trygghetssystem gör att kvinnors obetalda arbete är omfattande. Acceptansen av våld i nära relationer är högt. Andelen tidiga äktenskap är stor.

Dessa data gör att starkt fokus nu måste ligga på prevention, att minimera riskerna för våldet mot kvinnor och flickor och på stöd till utsatta.

Se ny brief från UN Women Turkiet: 
Stöd arbetet genom att swisha en gåva 900 29 32 eller bli månadsgivare 

Bild 1: UN Women/İlkin Eskipehlivan.
Bild 2: Milliyet/Ercan Arslan.