Lokalförening Göteborg

Orange Day 25 november

Panelsamtal: Våld i ungas relationer

Våld i nära relationer har ökat kraftigt under pandemin. Nästan var femte ung person i Sverige har varit utsatt för våld i nära relation.

I år har UN Women Sveriges lokalförening i Göteborg valt att fokusera särskilt på våld i ungas relationer och bjuder in till panelsamtal. Panelsamtalet riktar sig mot unga och personer som möter unga i sin vardag, med syfte att belysa det problem som våld i unga relationer utgör. Diskutera och resonera kring möjligheter att förebygga våld i ungas relationer, och erbjuda vägar till stöd.

Om talarna:
Siri Lindqvist – barnmorska och sexolog. Siri har arbetat med sexualupplysning i 10 år och har ett stort intresse för vulvasmärta/vestibulit samt sexologiska frågeställningar. Numera jobbar Siri på Ungdomsmottagning.

Anna Drake – Tidigare fältsekreterare med erfarenhet av kvinno- och tjejjour. Anna är numera Kurator på en F-9 skola.

Zandra Kanakaris- Generalsekreterare 1000 Möjligheter – 1000 Möjligheter arbetar för att unga inte ska utsätta andra eller själva bli utsatta för våld. De arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, kön, genus och våld.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-GtqTksGNBpf7wd0qK2IlNkkQbpHfts?fbclid=IwAR0jn0J4wWglW6tx1mPKajjdRETn97hP-4RQsKvQfXgz4Cz_v1AWBqrHzFE

 

Digital kampanj – Orange Day & 16 days of activism

Välkommen till UN Women Sveriges lokalförening i Göteborg!

UN Women Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Womens arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.

Stöd UN Women Sveriges arbete genom att bli medlem.