Lokalförening Uppsala

Föreläsning om perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck

Den 2 december kommer Lina Ploug, särskild sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Uppsala län, till UN Women Uppsala och håller en föreläsning om perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsningen efterföljs av en gemensam diskussion. 

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom ramen för det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra – och är en aktiv aktör i kampen för ett samhälle fritt från våld. 

UN Women Uppsala bjuder på fika. Det kommer även vara möjligt att bli medlem i UN Women Uppsala och få mer information om kommande aktiviteter. Så bjud gärna med er vänner som kan vara intresserad av vår verksamhet!

Föreläsningen äger rum i samarbete med studieförbundet Sensus.

När: onsdag 2 december kl.18-20
Var: Sensus studieförbund, Västra Ågatan 16
OSA: gärna till uppsala@unwomen.se om du vill komma

Workshopa Kvinnokonventionen med Erica Lindblom!

Den 23 november kommer Erica Lindblom från Röda Korsets Folkhögskola till UN Women n.k. Sveriges lokalförening Uppsala. Erica har utbildats i Kvinnokonventionen av UN Women n.k. Sverige och har efter det bland annat åkt med Röda Korset till Kenya och informerat om Kvinnokonventionen. 

Erica kommer att dela med sig av Kenyaresan och vi får smakprov på några workshopsövningar. Detta kommer vara inspirerande för er som vill fördjupa era kunskaper om Kvinnokonventionen.

Vi håller som vanligt till i Sensus lokaler på Västra Ågatan i Uppsala. Från kl. 18 till 20. Och vi bjuder på fika!

På gång i Uppsala

Just nu håller vi på att förbereda inför 8-mars firandet nästa år tillsammans med MR-nätverket i Uppsala. Vi vill gärna att ni som medlemmar kommer med förslag eller hör av er om ni vill vara med och engagera er i firandet på något sätt!

Kontakta oss på uppsala@unwomen.se

Medlemsmöte och föreläsning 19/10

Måndag den 19 oktober kl. 18 bjuder UN Women Uppsala in till medlemsmöte för nya och gamla medlemmar. Nyligen uppmärksammade vi den internationella Flicka-dagen tillsammans med Margareta Winberg i en fullsatt sal med drygt fyra hundra lyssnare i Ekonomikum i Uppsala. Margareta höll en inspirerande föreläsning som väckte känslor och öppnade upp för vidare diskussion inom flera områden.

På måndag kommer vi dels diskutera vad UN Women jobbar för, och lite grunder i kvinnokonventionen. Det kommer även finnas möjlighet till att ställa frågor, diskussion och fika så klart! Ta med dig en vän eller kom själv, vi ser fram emot att träffa just Dig. Måndagens föreläsning är i samarbete med Sensus studieförbund Uppsala.

Några utav de frågor som vi vill lyfta till vidare diskussion från Margaretas föredrag är följande: 

En definition av hedersrelaterat våld: behövs en sådan definition? Om ja, hur skulle en sådan se ut? Vad finns det för risker med att definiera ”heder” som ett speciellt sorts förtryck?

Efter den omtalade kampanjen ”HeForShe”: behöver feminismen ha med sig män till varje pris eller finns det en risk att män tar över ledarroller? Vad förbinder en sig till när en ställer sig bakom en kampanj som HeForShe? 


Mejla gärna om du har egna förslag på diskussionsfrågor, det går så klart bra att ta med sig frågor på måndag också. 

Välkommen till UN Women nationell kommitté Sveriges lokalförening i Uppsala!

UN Women nationell kommitté Sverige arbetar för kvinnors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Lokalföreningarnas främsta uppdrag är att sprida kunskap om UN Women nationell kommitté Sveriges arbete på lokal nivå.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till
uppsala@unwomen.se.

Stöd UN Women nationell kommitté Sveriges arbete genom att bli medlem.