« Tillbaka till nyheter

Verkligheten för kvinnor i den informella sektorn

Publiceringsdatum: 4 apr 2017

Otryggt arbete och osäkra anställningar medför många gånger minskat socialt skydd och långsiktiga negativa effekter på kvinnors och flickors livssituation. Den informella sektorn är mest utbredd i Sydostasien, sub-Sahara Afrika och Centralamerika.

Kvinnor utgör en oproportionerligt stor andel av arbetare inom den informella sektorn. Några exempel på yrkesgrupper inom den informella sektorn är gatuförsäljare, säsongsarbetare inom jordbruk och hushållsarbetare som alla kännetecknas av oreglerade arbetsförhållanden.

Kvinnor som verkar inom den informella sektorn är oftast lågavlönade och arbetar under osäkra arbetsförhållanden, samtidigt som de löper en större risk för sexuell exploatering och övergrepp. Ekonomisk egenmakt är avgörande för att stärka kvinnors självbestämmande. Ökad självständighet leder även till minskad ekonomisk och social otrygghet.

Snow White är en av alla miljoner kvinnor som tvingats migrera i jakten på arbete och ett bättre liv. Kvinnliga migranter tvingas oftast till att ta jobb i den informella ekonomin. En verklighet som många gånger innebär osunda arbets- och levnadsvillkor samt ett bristande skyddsnät och rättsystem.

Efter Snow Whites pappas bortgång var hon som 11 åring och äldsta barnet i familjen, tvungen att ta ett stort ansvar för både modern och syskonen eftersom hon var det äldsta barnet i familjen. Bristen på utbildning och möjlighet till arbete i hemstaden Taugoo, Mayanmar drev henne till att migrera. Hon smugglades in i Thailand för att söka jobb som hushållsarbetare. I strävan efter försörjning hamnade Snow White långt ner i arbetspyramiden och arbetade under hårda arbetsförhållanden. Vägen till stabilitet var skakig och hennes budskap till världen är att migration måste göras säkert och lagligt – eller inte göras alls.

Se videon nedan och hör Snow Whites dela med sig av sin resa.