« Tillbaka till nyheter

Var är papporna?

Publiceringsdatum: 12 jul 2023

Hej kära ordförande för UN Women Sverige och grattis till din nya bok ”Var är papporna?” och de fantastiska recensionerna!

 Apropå din bok, hur ser du papparollen i förhållande till jämställdhetsfrågor? 

Papparollen är avgörande i jämställdhetsarbetet. Jämställdheten börjar i hemmet med att pappor tar större ansvar för hem och barn. Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem och omsorg är dess motsats. Patriarkatet har historiskt fostrat män till att äga det offentliga rummet och torget. Detta har gjort pappor till flyktiga figurer som står för försörjning, auktoritet och i vissa fall skräckvälde. Det tar tid att lära av och lära om och omfördela ansvaret och vi behöver påskynda processen. 

När män får möjlighet och förutsättningar och i många fall incitament och motivation att få vara närvarande och omhändertagande kan vi närma oss jämställdheten.  

Hur ser du att vi kan vi stötta och hjälpa pappor att stå upp för jämställdhet och bidra till mer jämställda förhållanden?

Det krävs politiska beslut som instiftad pappaledighet för att ge pappor privilegiet att få vara fullvärdiga föräldrar och lära sig att knyta an och snyta, trösta, fostra sina barn. Det har kvinnor fått lära sig sen de födde den första ungen. Nu behöver vi lära männen och visa dem att de är lika nödvändiga för barnens balans och välmående. Vi lever också i en polariserad värld med enorma klyftor där många män tvingas kriga för sitt land eller fly för sina liv eller arbeta dubbla skift för att försörja sina familjer. Det är inte lika lätt för alla pappor att vara närvarade även om de skulle vilja så samhället borde stödja dem som vill men inte kan av exempelvis ekonomiska skäl.

Det pågår också ett könskrig där incels och manschauvinister av alla slag uttrycker kvinnohat och förföljer feminister för att de känner sig undanträngda när kvinnor kliver fram. Det här måste vi tala mer om och istället för att gräva ner oss i våra skyttegravar behöver vi föra en dialog och engagera män i jämställdhetsarbete. Mer HeforShe helt enkelt. Kvinnor har kämpat tillräckligt länge för jämställdhet. Nu är det dags för männen att kavla upp ärmarna.  

Hur ser du att UN Women globalt kan arbeta med det som vi kallar destruktiva maskulinitetsnormer?

Vi behöver konstant och konsekvent addressera den toxiska maskuliniteten och de destruktiva normerna som dödar och skadar och ärrar kvinnor och flickor, men också samtidigt stympar och stereotypiserar män och avhumaniserar dem. Det här arbetet är livsviktigt om vi ska kunna nå ut och uppnå jämställdheten, där kvinnor och män och även alla bortom den heteronormativa dikotomin behöver för att få vara fullvärdiga medborgare och åtnjuta mänskliga rättigheter. Ingenting annat duger. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla är fria, jämlika och jämställda. Det kan låta som en utopi men det är vårt mål. 

Tack för detta och stort grattis igen kära ordförande!