« Tillbaka till nyheter

Välkommen till två nya styrelseledamöter

Publiceringsdatum: 27 apr 2024

Vid UN Women Sveriges årsmöte den 20 april kunde vi välkomna två nya styrelseledamöter. UN Women Sverige välkomnar Linda Kaplan och Anna Fairbrass. Två starka namn som kommer kunna bidra till vår organisations utveckling.

Linda Kaplan har arbetat för mänskliga rättigheter på olika insamlingsorganisationer med specialistkompetens inom fundraising, marknadsföring och digital affärsutveckling. I tidigare uppdrag har hon alltid haft starkt fokus på att generera ekonomisk tillväxt, kreativa partnerskap och innovativa lösningar som skapar engagemang.

”Stöd från UN Women och andra kvinnorättsorganisationer är helt avgörande för det globala arbetet för flickors och kvinnors rättigheter, ökad jämställdhet och egenmakt. Jag är stolt över att få vara med och bidra till att det viktiga arbetet kan fortsätta”, säger Linda Kaplan.

Anna Fairbrass har en lång bakgrund inom civilsamhället, från organisationer som Amnesty, Rädda Barnen, Bris, DIK och Fackförbundet ST. Uppdragen har handlat om att förändra attityder, beteenden och synen på både organisationen och dess sakfrågor, liksom att utveckla lagstiftning och samhälle, genom kommunikation och politisk påverkan. 

”Att vi alla – flickor som pojkar och kvinnor som män – ska ha samma rättigheter, samma möjligheter att själva forma våra liv och samma makt över våra egna kroppar är en självklarhet och en fråga som engagerat mig sedan tidig tonår. Dessvärre är vi långt ifrån där. Därför känns det både hedrande och viktigt att få bidra till att stärka UN Women Sveriges viktiga arbete. Jag är övertygad om att ett samhälle där vi alla har möjlighet att delta på lika villkor också gynnar oss alla. Här och nu och i framtiden”, säger Anna Fairbrass.

Läs mer om hela styrelsen och årsmötet här