« Tillbaka till nyheter

Ungdomar i Maputo förändrar normer

Publiceringsdatum: 19 mar 2019

Varje morgon går Jareeyah, 13 år, till skolan i Moçambiques huvudstad Maputo. Hon känner sig inte trygg, trots att promenaden bara tar tio minuter. Enligt en studie från 2016 har nästan 70% av alla flickor i Maputo blivit utsatta för sexuella trakasserier och våld på offentlig plats.

”Ibland går jag tillsammans med mina vänner… jag känner mig inte trygg i min stad.”, säger Jareeyah.

Vid bara 9 års ålder började Jareeyah kämpa för mänskliga rättigheter, och nu är hon engagerad i arbetet för att förändra situationen för kvinnor och flickor i sin hemstad. På sin skola organiserar hon debatter där elever får reflektera över kvinnors och flickors situation i samhället. Under debatterna diskuteras bland annat sexuellt våld, ojämställdhet, tvångsäktenskap och säkerheten på skolor. Andra ämnen som diskuteras regelbundet är kvinnligt ledarskap och ’safe spaces’ – trygga platser där kvinnor och flickor inte riskerar att bli utsatta för våld och trakasserier.

Jareeyah brukar ta med sig en kamera när hon går ut, och fotograferar ofta de platser som känns otrygga och behöver förbättras. Med hjälp av sin röst, sin konst och sociala medier förespråkar hon en förbättring av dessa platser, och hon vill att flickor ska ges inflytande över planeringen av stadens infrastruktur för att öka deras säkerhet. Jareeyah är inte ensam om att använda sig av fotografering för att uppmärksamma osäkra områden. Genom metoden ’Photovoice’ fotograferar många elever de platser de vill förbättra, och presenterar fotona för olika myndigheter tillsammans med sina åsikter och förslag.

”Tack vare dessa foton har problemet blivit mer synligt”, säger Fernanda Bernardo från UN Women Moçambique.

Fernanda är manager för The Maputo Safe City Project, ett projekt som lanserades år 2016 under UN Womens Safe Cities Global Initiative. Jareeyahs skoldebatter är en del av projektet, som bland annat fokuserar på att engagera unga medborgare i arbetet med att förändra attityder och beteenden.

Omkring 2 000 pojkar och flickor engagerar sig i projektets skolaktiviteter, och ytterligare 25 000 medborgare förväntas nås av den totala mängden aktiviteter som genomförs. Målet är att öka medvetenheten kring problemet och förändra de attityder och normer som leder till våld och trakasserier mot kvinnor och flickor.

”Tjejer kan bli rånade eller våldtagna, det händer ofta. Det går inte en dag utan att du hör det på TV-nyheterna”, säger Frenk.

”Pojkar måste förändra machokulturen och sluta se sig själva som starka och våldsamma, och betrakta flickor som jämlika”, tillägger Frenk.

Fernanda från UN Women Moçambique förklarar att diskussionerna på olika skolor har fått flickor och pojkar att börja ifrågasätta de normer och beteenden de har växt upp med. Dessa normer utmanas nu av elever som uppmuntrar varandra att sprida positiva värderingar och skapa mer positiva maskulinitetsnormer.

”Vi kan alla engagera oss för att få ett tryggare samhälle. Jag brukar säga till de andra eleverna att vi kan använda oss av våra röster och leda kampen mot våldet”, menar Frenk.

Maputo är en av 37 städer som deltar i UN Womens flaggskeppsprogram Safe Cities and Safe Public Spaces Global Initiative.

Foto: UN Women/Mariana Mellado