« Tillbaka till nyheter

Unga kvinnor tar första steget mot karriär inom IT

Publiceringsdatum: 7 jan 2016

Den 17-30 augusti 2015 deltog 36 tjejer mellan 16-20 år från 15 olika distrikt i Moldavien i GirlsGoIT sommarkurs. Initiativet är ett samarbete mellan UN Women Moldavien, Moldaviens E-Government Centre, National Association of Private ICT Companies (ATIC), Novateca och TEKEDU, med stöd från Google och Endava.

UN Womens initiativ GirlsGoIT erbjuder unga kvinnor i Moldavien utbildning inom IT, digital teknologi, entreprenörskap och ledarskap. Programmet förbereder kvinnor för en karriär inom IT-branschen som idag är starkt mansdominerad. Under GirlsGoIT sommarläger 2015 fick unga kvinnor lära sig allt ifrån olika verktyg för web-utveckling till ledarskap och entreprenörskap. Deltagarna fick bland annat arbeta i grupp med att starta ett innovativt projekt för deras hemby. Syftet var att de unga kvinnorna skulle lära sig kritiskt tänkande, kodning, programmering, och stimulera förmågor inom entreprenörskap, ledarskap och kommunikation.

I oktober anordnades en uppföljningskonferens för sommarkursens deltagare i syfte att följa upp och locka deltagare att bli GirlsGoIT-ambassadörer och starta egna initiativ i samma anda. Resultatet blev fyra nya lokala initiativ och under 2016 expanderar projektet till fler platser i Moldavien. GirlsGoIT främjar kvinnors egenmakt och ger dem kompetens att förbättra sina möjligheter till välbetalda arbeten och att starta egna företag, vilket resulterar i förbättrade levnadsförhållanden.

”Ett jobb inom IT gynnar både Moldaviens ekonomiska tillväxt och jämställdhet. IT-sektorn i Moldavien kan erbjuda många nya jobb. Men för att locka investerare, behöver Moldavien kvalificerad arbetskraft. För det krävs att man tar tillvara på kapaciteten hos hela befolkningen, inte bara halva”, säger Mr. Dittrich Johan Hallberg, specialiserad koordinator för FN

Läs hela artikeln på engelska här

Foto: UN Women i Moldavien/Dorin Goian