« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige träffar EU-kommissionären för jämställdhet Helena Dalli

Publiceringsdatum: 12 apr 2023

För att diskutera jämställdhetsfrågor i Sverige och EU träffade UN Women Sverige Helena Dalli som är EU-kommissionär för jämlikhet, inklusive jämställdhet och diskrimineringsfrågor.Våld mot kvinnor är mest akuta problemet för jämställdhet i EU, säger EU-kommissionär Dalli. Därför är det viktigt att vi nu är nära en ratificering av Istanbulkonventionen i EU.

Istanbulkonventionen handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och är den mest omfattande konventionen inom sitt område. I denna Europarådskonvention ingår skydd för kvinnor och flickor mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen har i vissa länder, särskilt i de östra delarna av Europa, setts som kontroversiell, bl.a. för dess skrivningar om genus och skydd av sexuella minoriteter. Därför är det nu ett stort framsteg att EU närmar sig ratificering av Istanbulkonventionen.

Tillsammans med nya lagförslag på EU-nivå om våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan vi få ett starkt EU-ramverk i frågorna, säger Dalli.

Vi på UN Women lyfte även frågor om den ”backlash” vi ser mot jämställdhetsfrågor inom EU och internationellt, liksom ett krympande ”civic space”. Kvinnor roll på arbetsmarknaden, lika lön och sociala trygghetssystem, inklusive barnomsorg, var också frågor som diskuterades.

EU-kommissionär Helena Dalli är i Stockholm för en konferens om hbtqi-personers rättigheter som det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionen anordnar.