« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige står i fortsatt solidaritet med kvinnornas och flickornas frihetskamp i Iran

Publiceringsdatum: 4 nov 2022

Kvinnor och flickor står i framkant för de protester som nu pågår över hela Iran efter 22-åriga Mahsa Jina Aminis död den 16 september. Protesterna har den senaste tiden intensifierats. För första gången sedan den islamiska revolutionen 1979 går nu kvinnor och flickor på gatorna utan slöja och finner styrka i att de gör detta tillsammans. Men kvinnor och flickor utan slöja tar fortsatt stora risker. När de håller slöjan i handen håller de sitt liv i handen. Och slöjan har blivit en symbol för kampen för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Människor i Iran som nu reser sig mot den iranska regimens förtryck visar ett enormt mod i kampen för frihet och allas mänskliga rättigheter och riskerar sina liv. Flera hundra beräknas ha dödats och flera tusen gripits. Många har fått dödsdomar utan rättegång. Internationella observatörer och journalister får inte tillträde i landet och informationen är knapphändig. Det är frustrerande att inte veta hur ett konkret stöd kan utformas. Men vi som har en röst ska använda den.

UN Women Sverige var en av de första organisationerna i Sverige som uppmärksammade och stöttade den kvinnliga frihetskampen i Iran. UN Women globalt inget kontor eller verksamhet i Iran. Däremot fokuserar UN Women Sverige vår insamling till UN Trust Fund mot alla former av våld mot kvinnor och flickor, en fond som ger direktstöd till gräsrotsorganisationer över hela världen som arbetar mot våldet. Detta sker bland annat genom initiativet Cut to Change.

För att synliggöra förtrycket i Iran och dess befolknings utsatthet arbetar UN Women Sverige med att uppmärksamma och bedriva påverkansarbete kring frågan. Tillsammans med kvinnorättsorganisationer i Sverige har vi skrivit ett öppet brev som fördömer förföljelsen, fängslandet, tortyren och det dödliga våldet mot frihetsrevolutionen i Iran. Vi ställer krav på att Sverige officiellt stöttar frihetsrevolutionen och arbetar för att det internationella samfundet ska fördöma regimen samt påtala kvinnors fri- och rättigheter i alla kontakter med Iran. Vi kräver också att Sverige och EU lever upp till internationella konventioner och att kvinnor från Iran som utsätts för könsrelaterad förföljelse beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Läs hela artikeln här

Just nu pågår en diskussion om hur Iran kan vara en medlem av FN:s kvinnokommission (CSW). Denna FN-kommissionen arbetar under ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, och dess 45 roterande medlemmar väljs av FN:s medlemsstater efter omröstning. Medlemmar är inte permanenta utan väljs på en fyra års-period i kommissionen. UN Women har alltså inget mandat att bestämma över vilka medlemsländer som är med i CSW. UN Womens huvudkontor i New York är endast sekretariat till FN:s kvinnokommission. Vi på UN Women Sverige ser det som problematiskt att Iran är med i FN:s kvinnokommission.

Bildtext: Kvinna, liv, frihet