« Tillbaka till nyheter

UN Women Sverige och påverkan för global jämställdhet

Publiceringsdatum: 22 nov 2022

Vikten av att prioritera och arbeta med globala jämställdhetsfrågor och de internationella konventioner som finns på området lyftes av UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin vid ett samtal med nya jämställdhetsministern Paulina Brandberg. Ministern hade bjudit in till möte den 21 november för att tala med jämställdhetsorganisationer i Sverige om prioriterade frågor. UN Women Sverige betonade hur det internationella och nationella jämställdhetsarbetet hänger ihop, inte minst vad gäller våldet mot kvinnor och flickor som är ett globalt fenomen. UN Women är en viktig källa till kunskap och erfarenhet på området med sina över 100 landskontor i världen och UN Women Sverige har dessutom lokalföreningar och nätverk runtom i Sverige.
Läs mer

UN Women Sverige har även arbetat med påverkan genom öppna brev och debattartiklar om vikten av global jämställdhet gentemot den nya regeringen.

Billström bör ta kampen för global jämställdhet

Den nya regeringen gör jämställdhetsarbetet en björntjänst

Foto: Viktor Pettersson, Regeringskansliet