« Tillbaka till nyheter

UN Women stödjer arbetet för att stoppa kvinnlig könsstympning i Gambia

Publiceringsdatum: 21 nov 2016

Ndyandin Dawara från Gambia har tagit ett stort beslut. Hon har bestämt sig för att inte låta hennes dotter utsättas för kvinnlig könsstympning.

Omkring 75 procent av Gambias kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning och i de flesta samhällen i landet är det skadliga ingreppet en långvarig tradition. Könsstympning har orsakat generationer av gambiska kvinnor mycket svår smärta, minskad kontroll över deras kroppsliga integritet och sexualitet samt stora hälsorisker. Dessutom är det stort tabu att prata om könsstympning vilket begränsar kvinnor från att öppet diskutera de komplikationer och konsekvenser som uppkommer i samband med ingreppet.

Ndyandin Dawara är en av de många kvinnor som har deltagit i organisationen GAMCOTRAPs utbildning om kvinnlig könsstympning. GAMCOTRAP stöds idag bland annat av UN Trust Fund to end Violence against Women (UN Trust Fund) och har sedan trettiofem år tillbaka arbetat oavbrutet för att minska antalet kvinnor som utsätts för det skadliga ingreppet i Gambia. I december 2015, efter en stark gräsrotsrörelse där GAMCOTRAP stod i framkant, blev ingreppet olagligt i hela landet. Trots detta lever traditionen kvar.

Utbildningarna som GAMCOTRAP håller i utgår från kvinnor med liknade bakgrund som har bestämt sig för att ta avstånd från kvinnlig könsstympning. Att höra andra kvinnor berätta om sina upplevelser gav Ndyandin Dawara nya perspektiv. ”Vi måste försöka förändra hur människor tänker” säger hon och betonar att alla kvinnor och flickor borde få leva utan risk för att utsättas av det skadliga ingreppet. Hennes man är också aktiv i rörelsen mot kvinnlig könsstympning, fast besluten att skydda sin dotter och alla andra flickor i deras samhälle. Även han har deltagit i GAMCOTRAPs utbildning och sprider nu kunskap om ingreppet till män i sin närhet.

UN Trust Fund stödjer ett tvåårigt projekt som GAMCOTRAP har utvecklat. Projektet, som startade 2015, består av utbildning till politiska ledare och workshops som syftar till att stärka kvinnor samt uppmana dem att kräva rättigheter för sig själva och sina döttrar. Än så länge har över 300 kvinnor deltagit och 64 procent av de unga mödrar som har varit med säger att de inte kommer låta sina döttrar könsstympas. För första gången i Gambia diskuterar politiska ledare hur de ska kunna skydda flickor och deras samhällen från kvinnlig könsstympning.

Photo: UN Trust Fund Grantee