« Tillbaka till nyheter

UN Women besöker Ukraina & Moldavien

Publiceringsdatum: 20 maj 2024

UN Womens globala styrelse är på viktigt besök i Ukraina och Moldavien 

Ukraina och även Moldavien är länder där många kvinnor och flickor är utsatta och i ekonomiskt svåra situationer till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de pågående flyktingströmmarna. 

För att stärka partnerskapet och lyfta UN Womens viktiga arbete besöker UN Womens globala styrelse dessa länder 14–22 maj. Andreas von Uexkull från svenska UD är vice ordförande i UN Womens globala styrelse. 

Styrelsen besöker bland annat ett center för offer för sexuellt våld samt har möten med kvinnliga entreprenörer från både Moldavien och Ukraina. 

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och många kvinnor och flickor utsätts för diskriminering i landet i form av bl.a. begränsade ekonomiska möjligheter. Mäns våld mot kvinnor och flickor är utbrett. Läs mer

Moldavien tar också emot ett stort antal flyktingar från Ukraina, varav majoriteten är kvinnor och barn. I Moldavien driver UN Women bl.a. projektet SheLeads som utbildar kvinnor i affärsutveckling och entreprenörskap. SheLeads finns i sex regioner i Moldavien och över hundra kvinnor har utbildats samt att över 40 nya företag har skapats. Kvinnor som deltar kan också få psykosocialt hälsostöd. Läs mer

Under två år av krig i Ukraina har över 7000 kvinnor dödats eller skadats. Av de som är på flykt är över hälften kvinnor. Säkerhetsrisker och risker för sexuellt och könsbaserat våld är stora. I Ukraina är över 70 procent av arbetslösa kvinnor, trots att kvinnorna nu står för motorn i ekonomin. Hälften av företagen i Ukraina är nu grundade av en kvinna. 

UN Women arbetar i Ukraina med humanitärt stöd som har nått över 40 000 kvinnor och flickor. I detta ingår också psykosocialt och juridiskt stöd. UN Women arbetar i partnerskap och stödjer kvinnorätts- och andra civilsamhällesorganisationer på plats. Just nu är det också viktigt att i återuppbyggnadsplaner för Ukraina ta hänsyn till kvinnors och flickors behov och ekonomiska förutsättningar.

Läs mer  

Läs mer