« Tillbaka till nyheter

Resumé lyfter UN Women Sveriges kampanj mot våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 27 nov 2023

I samband med Orange Day 2023 lanserade UN Women Sverige och NORD DDB en kampanj som belyser hur våld mot kvinnor och flickor förekommer i alla grupper av män, oavsett bakgrund, social status eller intressen. Tidningen Resumé lyfter idag kampanjen i en artikeln.

”UN Women Sverige är en stark kraft i Sverige för global jämställdhet. UN Women arbetar varje dag i nära 100 länder för att alla kvinnor och flickor ska kunna uppnå sin fulla livspotential. Med den här kampanjen vill vi både sätta frågan om mäns våld mot kvinnor ännu tydligare på agendan, öka förståelsen för hur utbrett problemet är och bredda stöder för det fortsatta globala arbetet.”
Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige.

”Våldet existerar globalt och förekommer oberoende av exempelvis social tillhörighet, intresse eller ålder. Detta har vi försökt spegla i kampanjen på allt från dagspress till digitala utomhusskärmar.
Fabian Luthander, copywriter på Nord DDB, i ett pressmeddelande.

Insamlade medel från kampanjen går till UN Womens globala arbete mot våldet och de program UN Women har runt om i världen. Läs mer och stötta kampanjen här