« Tillbaka till nyheter

UN Women – ett av de få organen kvar i Afghanistan

Publiceringsdatum: 10 aug 2023

Afghanska kvinnor och flickor lever just nu under ett hårt förtryck av den talibanska regimen. Men kvinnor och flickor i Afghanistan visar också en enorm motståndskraft under denna tyranni.

UN Women har ett globalt mandat att arbeta med kvinnors och flickors rättigheter världen över. I Afghanistan har UN Women funnits på plats i över 20 år. UN Women har sex kontor, ett i Kabul och fem utspridda i landet.

Unikt är att 60% av UN Womens personal i Afghanistan är kvinnor. Detta har kunnat fortsätta, trots de hot som den talibanska regimen konstant utgör mot kvinnors arbete. Att arbeta med kvinnlig personal är viktigt i sig. Men också för att rapporter visar att assistans från en kvinna i Afghanistan når fram till minst sju människor. 

UN Womens arbete i Afghanistan fokuserar på att:

  • Arbeta för kvinnor med kvinnor.
  • Stödja, återskapa och stärka kvinnorättsorganisationer i landet.
  • Dokumentera det som nu händer kvinnor och flickor i landet, göra kvinnors och flickors röster hörda och lyfta fram deras prioriteringar till det internationella samfundet.
  • Bidra till hela FN-systemets arbete med Afghanistan och att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet.

UN Women stödjer och samarbetar just nu med 62 organisationer som leds av kvinnor eller som fokuserar på kvinnor och flickor. UN Women bidrar också till att skapa plattformar för olika kvinnoorganisationer att mötas och kunna föra fram sina åsikter. UN Women fortsätter också med utbildningar och stöd till kvinnoorganisationer för att stärka dem inför framtiden.

Våld mot kvinnor är ett stort problem. Många organisationer och institutioner som arbetat med detta har fått stänga ner pga talibanernas olika förbud. UN Women försöker med olika medel nå kvinnor och flickor som riskerar att utsättas, tillsammans med lokala krafter. Stöd UN Womens arbete i Afghanistan genom att swisha 900 29 32 och märk ”Afghanistan”. Eller ge ett mer långsiktigt bidrag till arbetet genom att bli månadsgivare.