« Tillbaka till nyheter

Två år sedan invasionen i Ukraina

Publiceringsdatum: 24 feb 2024

Idag den 24 februari är det två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men få skildringar visar hur kvinnor och flickor drabbats av krigets konsekvenser. Den humanitära krisen har fördjupat diskriminering av flickor och kvinnor, där utsatthet för sexuellt och könsrelaterat våld är en av de allvarligaste konsekvenserna.  

Kriget i Ukraina har resulterat i en humanitär kris där över 14,6 miljoner människor, ca 40 procent av Ukrainas befolkning, är i behov av humanitär hjälp. Fyra miljoner människor, inklusive nästan en miljon barn, är fortfarande fördrivna inom landet. Över 7,9 miljoner människor fortsätter att leva som flyktingar i grannländer i Europa och globalt. Av dessa är 90 procent kvinnor och barn. 

Skildringar från kriget i Ukraina fokuserar oftast på striderna, militära strategier och dödandet. Betydligt färre skildringar visar hur kvinnor och flickor drabbats av krigets konsekvenser. Krisen förvärrar befintliga kön- och intersektionella ojämlikheter samt diskriminering mot flickor och kvinnor. En av konsekvenserna är kvinnors och flickors utsatthet för sexuellt och könsrelaterat våld. Mycket arbete återstår med sjukvård och rehabilitering, inte minst psykosocialt stöd. 

Riskerna för människohandel för sexuella ändamål har ökat och över 3,6 miljoner människor i Ukraina är i akut behov av stöd för könsbaserat våld. Kvinnor tar dessutom stort ansvar för familj, släktingar och uppehälle under kriget. Det kan handla om att fatta beslut om familjen ska fly, lugna barn i skyddsrum och att laga mat under omfattande elavbrott. Många tusen kvinnor deltar i striderna vid fronten, och flera tiotusentals tjänstgör i uniform i kriget. Ukrainska kvinnor har också tagit initiativ till en IT-bataljon som motverkar rysk propaganda och desinformation samt dokumenterar olika ryska krigsbrott. 

Vad gör UN Women? 

UN Women har arbetat i Ukraina sedan 1999 och sedan 2015 har UN Women trappat upp sin närvaro och sina program. Under 2023 tillhandahöll UN Women humanitär hjälp till över 45 000 kvinnor och flickor samt 100 000 indirekt stödda personer.  

UN Women arbetar fortlöpande tillsammans med partners, att stödja kvinnor och kvinnoledda civilsamhällsorganisationer Ukraina för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i återuppbyggnadsprocesser och humanitära insatser i.  
UN Women arbetar även med utbildning och kapacitetsbyggnad för kvinnliga parlamentariker och civilsamhällesaktörer för att stärka dem i förhandlingsteknik och medling. 

UN Women lanserade 2022 initiativet ”Safe Spaces for Women and Girls Pilot Initiative” i Ukraina. Genom initiativet har UN Women tillsammans med kvinnoorganisationer och andra lokala partners skapat fyra trygga platser för kvinnor i regionerna Zaporizhzhia och Ivano-Frankivsk. Genom initiativet får kvinnor tillgång till hygienartiklar, utbildningsmaterial, olika typer av stöd genom psykologisk rådgivning för både vuxna och barn, tillgång till juridisk rådgivning samt information om lokala anställnings- och bostadsresurser och överlevandestjänster. 

UN Women arbetar även med den lokala organisationen Femjur som tillsammans lanserat initiativet ”Femjur: Support” i syfte att stötta överlevare av sexuellt våld och lägga grunden för rättvisa och ansvarsskyldighet. Inom ramen för detta initiativ erbjuder organisationen gratis juridisk rådgivning och stöd, vilket hjälper överlevande att föra sina fall till domstol och assisterar dem genom hela processen. Genom initiativet får offer av sexuellt våld, tillgång till medicinsk och psykologisk vård, skyddshem och andra stödtjänster. 

Stöd UN Womens arbete i Ukraina genom att swisha 900 29 32 och märk med ”Ukraina”.
Eller ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli världsfeminist!

Tack för att du är med och gör skillnad! 

Läs mer om UN Womens arbete i Ukraina: 

Foto: UN Women/Aurel Obreja