« Tillbaka till nyheter

Träff med UN Women Sveriges lokalföreningar och nätverk

Publiceringsdatum: 2 maj 2023

Den 22 april träffades representanter för UN Women Sveriges lokalföreningar och nätverk på Epicenter i Stockholm för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter av arbetet. Många frågor avhandlades, allt från omvärldsläget för global jämställdhet till olika aktiviteter som lokalföreningar och nätverk gör för att nå målen i UN Women Sveriges verksamhetsplan. Stämningen var god och fortsatta möten kommer att ske kontinuerligt och virtuellt. Vill du också engagera dig? läs mer