« Tillbaka till nyheter

Talibanernas behandling av Afghanistans kvinnor och flickor kan vara ett brott mot mänskligheten

Publiceringsdatum: 9 dec 2022

Enligt FN-experter kan Talibanernas behandling av kvinnor och flickor i landet nu vara ett brott mot mänskligheten. Talibanernas behandling av kvinnor och flickor är omänsklig och hänsynslös enligt experterna. De senaste åtgärderna från Talibarneras sida innebär att kvinnor inte får vistas på olika offentliga platser och att unga kvinnor och flickor fortsatt stängs ute från skolor och universitet. Dessutom har män som följer med kvinnor som har färgglada kläder eller inte har täckt ansiktet utsatts för våld av den talibanska regimen. Kvinnorättsförsvarare som fredligt demonstrerat har länge utsatts för våld och/eller blivit arresterade.

Därför uppmanas det internationella samfundet att:

  • Kräv att restriktionerna för kvinnor och flickor upphör i Afghanistan. Kvinnors och flickors rättigheter måste vara en del av alla diskussioner med Talibanerna.
  • Ta internationella åtgärder för att utreda och åtala de ansvariga för förföljelsen av kvinnor och flickor
  • Öka stödet till afghanska människorättsförsvarare, speciellt till kvinnor och flickor.
  • Skapa säkra plattformar och underlätta för kvinnors deltagande i beslutsfattande i Afghanistan.

Afghanistan: Latest Taliban treatment of women and girls may be crime against humanity, say UN experts | OHCHR

Viktigt därför att svenska Migrationsverket nu bedömer att situationen för kvinnor i Afghanistan har blivit så svår att alla kvinnor och flickor som söker skydd i Sverige ska få status som flykting och få uppehållstillstånd. Bedömningen är att livet som kvinna i Afghanistan nu har blivit så svårt att det räknas som förföljelse på grund av kön.
Kvinnor från Afghanistan ska få asyl i Sverige – Migrationsverket

UN Women har funnits på plats i Afghanistan i 10 års tid och stannar för att stödja kvinnor och flickor i denna kris. Sen talibanernas maktövertagande har UN Women justerat sitt arbete för att tillgodose behoven genom att öppna särskilda center som erbjuder hälso-, utbildnings- och skyddstjänster för våldsutsatta kvinnor, internflyktingar och andra utsatta.

Under de kommande månaderna kommer UN Women att fortsätta utöka stödet av livräddande tjänster för kvinnor av kvinnor för att möta det överväldigande behovet till följd av den ekonomiska kris som landet befinner sig i.

UN Women stödjer kvinnoledda företag och sysselsättningsmöjligheter för kvinnor inom alla sektorer. Kvinnor måste återgå till arbete för att lyfta landet ur fattigdom. UN Women investerar i kvinnoledda organisationer och organisationer för kvinnors rättigheter, för att stötta och stärka landets kvinnorörelse. Varje dag arbetar UN Women för att återställa, skydda och främja flickors och kvinnors rättigheter och skapa utrymmen där afghanska kvinnor själva kan kämpa för sin rätt att leva fria och jämlika liv.

Stötta kvinnor och flickor i Afghanistan genom att bli månadsgivare för 300200 eller 100 kronor.  Eller swisha till 900 29 32 och märk gåvan med Afghanistan