« Tillbaka till nyheter

Talibanerna förbjuder afghanska kvinnor att arbeta inom FN  

Publiceringsdatum: 13 apr 2023

Sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan har FN, som ett av få organ, fortsatt leverera humanitärt stöd och minska lidandet hos befolkningen i Afghanistan. FN:s arbete guidas av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet samt oberoende.  

I slutet av 2022 förbjöd talibanerna kvinnor att arbeta inom enskilda organisationer, både internationella icke-statliga organisationer samt afghanska organisationer. Många organisationer var då tvungna att avbryta sin verksamhet. FN fortsatte dock sitt humanitära arbete i landet. 

Nu har talibanerna beslutat att förbjuda kvinnor från att arbeta inom FN. Förbudet är en del i en serie av diskriminerande åtaganden som allvarligt begränsar kvinnors och flickors rättigheter och vardagliga liv i Afghanistan. FN fördömer beslutet som strider mot internationell lag. Chefen för FN:s mission i Afghanistan, UNAMA, Roza Otunbayeva har utlyst en granskningsperiod fram till den 5 maj för att utvärdera situationen och för att kunna besluta hur verksamheten ska kunna fortgå.  

Kvinnliga medarbetare är avgörande för FN:s och andra organisationers arbete. Att bistå kvinnor och flickor i landet utan kvinnlig personal kommer bli mycket svårt. Av 600 kvinnliga FN-medarbetare inom UNAMA är 400 afghaner. 

Med dessa olika förbud från talibanerna har humanitära insatser i landet kraftigt begränsats. Detta innebär sämre distribution av mat och medicin och sämre tillgång till reproduktiv- och mödrahälsa samt psykosocialt stöd etc. Afghanska kvinnor är exkluderade från offentliga platser samt att deras tillgång till utbildning, sjukvård, arbete och humanitär assistans har begränsats. Konsekvensens är att många kvinnor och flickor nu helt stannar hemma vilket leder till ökad isolering som kan leda till ökad psykisk ohälsa samt risker för ökat våld i nära relation. Afghanistan är det enda landet i hela världen där flickor inte tillåts fortsätta skolan efter lågstadiet. 

UN Women arbetar i Afghanistan med att ge livsviktig hjälp till kvinnor och flickor samt med att förebygga och bemöta våld mot kvinnor. UN Women uppmanar talibanstyret att ge kvinnor full rätt till återgång till allt arbete. Efter talibanernas förbud mot kvinnors arbete inom enskilda organisationer har UN Women använt sig av sina kvinnonätverk för att stödja och nå ut till kvinnor och flickor samt har med hjälp av kvinnliga afghanska ledare kunnat fortsätta stödja kvinnorättsorganisationer. 

 

Afghanistan har cirka 40 miljoner invånare samt att flera miljoner afghaner lever på flykt. Landets humanitära kris har förvärrats sedan talibanernas maktövertagande och FN:s verksamhet är därför mer nödvändig än någonsin. 

 

Afghanistan: UN forced to make ‘appalling choice’ following ban on women nationals | UN News 

Statement and update from the United Nations in Afghanistan | UNAMA (unmissions.org)