« Tillbaka till nyheter

Statssekreterare Janse om civilsamhällesstöd

Publiceringsdatum: 31 maj 2024

Statssekreterare till biståndsministern Diana Janse bjöd in civilsamhällesorganisationer (CSO:s) till konsultation om svenskt bistånd till civilsamhället. Under mötet berättade statssekreterare Janse om regeringens reformagenda för biståndet och tankarna för en ny strategi för civila samhället. Bakgrunden är att regeringen vill förändra hur biståndet genom CSO:s hanteras, bredda kretsen av organisationer, öka egenfinansieringen och öka fokus på att nå ut i fält. Den tidigare strategin för civilsamhället har bl.a. haft som syfte att långsiktigt bygga ett civilsamhälle som grund för demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsminskning. Med den nya strategin har regeringen annonserat att det blir en del förändringar. Många organisationer har varit kritiska till förslaget för ny CSO-strategi och till de flera och stora förändringar för CSO-stöd som skett på kort tid. Många organisationer har fått göra snabba avslutningar av ingångna avtal med partners i utvecklingsländer.

Läs mer:
Sida en partner för civilsamhället
Concords analys av Sidas andra rapport om civilsamhällesbiståndet

Monica Lorensson, påverkansansvarig på PLAN International ställer en fråga