« Tillbaka till nyheter

Skyddscenter i Afghanistan hjälper kvinnor som överlevt våld

Publiceringsdatum: 22 nov 2018

Foto: UN Women/Zahra Khudadadi

Jag är så stolt över mitt arbete. Stolt över att vara en del av en rörelse som hjälper kvinnor som jag, som har överlevt våld,

så säger Tabasum Bahar.*

Bahars historia är tyvärr inte ovanlig i Afghanistan. Hon var fyra år gammal när hennes pappa tvingade henne att förlova sig med en mycket äldre man. Förlovningen var del av en överenskommelse för att försäkra sig om att Bahars bror skulle få en fru.

När Bahar var 17 år och formellt förväntades gifta sig med mannen vägrade hon, eftersom hon hade fått reda på att han använde droger. Bahar blev då både kidnappad och drogad av mannens familj. När hon tillslut lyckades ringa polisen blev förövarna fängslade. Men, bara ett år därefter lyckades mannens familj uppmärksamma fallet hos byns äldre­, de med mest makt i samhället och alla i byn kom överens om att Bahar fortfarande var tvungen att gifta sig med mannen. Alla utom Bahar.

De gifte sig och inom några månader hade Bahar fött en dotter. Mardrömmen blev värre. En dag kastade hennes man en kastrull med kokande vatten över Bahar. Hon fick brännskador över halva kroppen. Efter att hon behandlats av en läkare skickades hon och hennes dotter till ett skyddscenter för kvinnor som överlevt våld.

Centret skyddade Bahar och kunde till och med hjälpa henne att flytta till en annan stad när polisen inte lyckades arrestera hennes man. Hon bodde på centret i fyra år för att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Sen tog Bahar ett ganska ovanligt steg för kvinnor i Afghanistan, hon hittade ett eget hem där hon kunde bo och leva självständigt. Än idag vet ingen var hon bor, inte ens hennes egen familj. Risken att någon skulle berätta det för hennes man är för stor, eftersom många anser att han har rätt att mörda henne och ta deras dotter. Bahar lever med en konstant rädsla för att bli upptäckt, men trots det utstrålar hon en beslutsamhet. Hon har funnit en väg framåt, en väg till förändring.

Varje dag går Bahar till skyddscentret, dit det ständigt kommer nya kvinnor för att söka skydd. Genom att lära kvinnorna vad hon själv fick lära sig när hon först kom till centret bidrar hon med viktig kunskap om hur man kan försörja sig själv och bli självständig. Kvinnorna på centret gör eleganta kläder och broderade sjalar, både som uttryck för konst och för att försäkra sig om en inkomst.

Kvinnorna jag utbildar vill vara självständiga. Vi som utsatts för våld vill inte vara beroende av någon som försörjer oss och därför behöva utstå deras ilska och hot. Om man lär sig att försörja sig själv behöver man inte vara beroende av någon annan än sig själv

Uttrycker Tabasum Bahar.

Skyddscentret är en del av ett nätverk med 11 andra skyddscenter för kvinnor i nio provinser i Afghanistan. Genom stöd från UN Women tillsammans med Australiens, Islands, Sveriges och Norges regeringar har man kunnat bidra med skydd till fler än 1600 kvinnor som överlevt könsbaserat våld under året. Centret bidrar också med juridisk och psykosocial hjälp, läkarvård samt undervisning i att försörja sig själv. Med allt detta får kvinnorna en chans att starta om sina liv.

 Centret ger oss hopp, det får oss att kunna stå på egna ben

Aleta Miller, UN Womens representant i Afghanistan förklarar att skyddscentrena är en del av ett pågående arbete med att skydda kvinnor som överlevt våld. Tillgången till skydd och hjälp är mycket viktigt i Afghanistan, där våld mot kvinnor fortfarande är vanligt.

Enligt nationell statistik kommer 87 procent av afghanska kvinnor att utsättas för våld under sin livstid. Globalt är den siffran 33 procent. Majoriteten av våldet mot kvinnor sker i hemmet av deras män eller andra familjemedlemmar. Utöver centren arbetar UN Women även preventivt för att förebygga våld mot kvinnor i landet.

2018 fastställdes en ny lag i Afghanistan som gav fängelsestraff och böter för trakasserier mot kvinnor och barn. Lagen verkade också som en skyddslag mot den redan befintliga lagen om att avskaffa våld mot kvinnor.

  *Namnet har ändrats för att skydda överlevarens identitet.