« Tillbaka till nyheter

Säkrare gator för kvinnor i Marrakech

Publiceringsdatum: 4 dec 2017

I Marrakech är kvinnorna som inte har utsatts för sexuella trakasserier eller hot om sexuellt våld på allmän plats få. En nationell studie visar att 63% av kvinnorna i Marockos större städer har upplevt könsbaserat våld på allmänna platser. Som följd lämnar majoriteten av kvinnorna inte sina hem efter mörkrets inbrott vilket begränsar kvinnors möjligheter till utbildning och rörelsefrihet. Trots detta förminskas våld och sexuella trakasserier som kvinnor i Marrakech möter dagligen och lagstiftning mot övergreppen saknas.

För att skapa säkrare städer för kvinnor globalt lanserades UN Womens program ”Safe Cities and Safe Public Spaces”. UN Womens program i Marrakech har utbildat olika yrkesgrupper i att identifiera farliga platser för kvinnor samt hur de kan hindra ett pågående övergrepp. Eftersom kollektivtrafiken är en särskilt utsatt plats har programmet utbildat chaufförer i hur de kan arbeta preventivt. Sedan starten har 1 520 chaufförer utbildats och som resultat är Marrakech nu säkrare för flickor och kvinnor. Eftersom sexuella trakasserier händer kvinnor dagligen krävs det att alla deltar i att skapa säkerhet så att kvinnor kan använda allmänna platser på samma villkor som män.

Läs mer om Safe Cities i Marrakech här.