« Tillbaka till nyheter

Så här arbetar UN Women nu i Gaza och Palestina

Publiceringsdatum: 20 nov 2023

UN Women är på plats i Gaza och Palestina sen mer än två decennier. När kriget utbröt i Gaza ställde UN Women om till humanitära insatser.

Av de som dödats i Gaza är nästan 70% kvinnor och barn. På flykt är kvinnor och flickor speciellt utsatta. I överbelastade läger ökar risker för sexuella trakasserier och könsbaserat våld. Gravida kvinnor i Gaza kommer inte ha säkra miljöer att föda i. Brist på vatten, sanitet och hygien leder till stora risker för kvinnor och flickor, inte minst kopplat till mens, infektioner och annan ohälsa.

UN Women ser att kvinnor och deras familjer i Gaza behöver akut mat, vatten, el, medicin och säker tillgång till civila platser som sjukhus och annan civil infrastruktur. Kvinnoledda hushåll drabbas extra hårt, då patriarkaliska normer hindrar dem från att få adekvat tillgång till resurser.

Det arbete som UN Women nu förutser för de närmaste månaderna innebär att:

  • Ge livsnödvändigt stöd till kvinnor och flickor, inklusive till kvinnorättsorganisationer
  • Stärka arbete med kvinnors och flickors behov i hela det humanitära stödet
  • Stärka kvinnors deltagande i politiska och fredsprocesser

Fokus för UN Women ligger på de mest utsatta kvinnorna och flickorna och deras familjer, inte minst genom stöd och samarbete med olika lokala kvinnorättsorganisationer. Till de mycket sårbara kvinnoledda hushållen delas livsnödvändigt stöd ut tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP). UN Women samlar också in viktig information, data och statistik om kvinnors och flickors situation för att stärka andra humanitära insatser. I de politiska och fredsprocesser som nu tar vid bidrar UN Women till att stärka kvinnors deltagande.

Mer om UN Womens arbete

Genom det tidigare programmet Unifem har UN Women funnits i Palestina sen 1997. UN Women samarbetar med kvinnoorganisationer, institut och civilsamhälle för att stärka kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt.

UN Women arbetar med kvinnors deltagande i alla delar av samhället, inte minst politiskt deltagande. Vad gäller kvinnors ekonomiska egenmakt arbetar UN Women med att stärka kvinnors tillgång till resurser och deltagande i ekonomin.

För att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor arbetar UN Women med att stärka institutionella policies och mekanismer för att förebygga och bekämpa våldet samt för rättskipning.

UN Women har också en viktig uppgift i att stödja och bidra till att alla humanitära organisationer på plats i Gaza och Palestina arbetar med kvinnor och flickors särskilda behov. UN Women utbildar olika humanitära aktörer och tar regelbundet fram rapporter om kvinnors och flickors situation, inte minst utsattheten för könsbaserat våld.

Läs mer: UN Women Palestine 6-month response framework | Publications | UN Women – Headquarters